• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Nərimanbəyli Rauf Cəmil oğlu

  Professor, Əməkdar İncəsənət xadimi

   Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 16.04. 1929.

  Təhsili: 1938-ci ildə Musiqi məktəbinin 3-cü sinfinə qəbul olunub. 1947-ci ildə onilliyi Səmərqənd şəhərində bitirib, sona risə Bakıya qayıdıb Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının hazırlıq şöbəsinə qəbul olub (skripka). 1954-cü ildə Konservatoriyanı əla diplomla qurtarıb.

  Pedaqoji fəaliyyəti: Həmin vaxtdan etibarən Bakı Musiqi Akademiyasında işləyib əvvəl konsertmeyster sonra isə müəllim dosent vəzifəsində işləmişdir (1973). 1957-71-ci ildə İfaçılıq fakultəsinin dekanı seçilmişdir.1976-1994-cü illərdə kamera-ansamblı kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1994-cü ildə professor adı almış və dekan vəzifəsinə seçilmişdir.1990-2016-cı ilərdə kamera-ansamblı kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2008-ci ildə Əməkdar İncəsənət xadimi adı verilmişdir.
  Elmi fəaliyyəti: Metodik işləri - Q.Qarayev “Skripkavə fortepiano üçün sonata”
  “Kamera ansamblı” musiqi məktəbləri üçün proqram.(A.Sadıxov və T.Hacıyev)
  “Kamera ansamblı” ansamblı qiyabi təhsil alanlar üçün proqram (B.Məmmədzadə)
  Dəfələrlə tələbələrin konsert qruplarına başçılıq etmişdir. BMA-nın Veteran Şurasının sədridir.