• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  15 aprel -15 may 2018-ci il

  15 aprel -15 may 2018-ci il tarixləri arasında Türkiyənin İstanbul şəhərində “Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim” 25-ci İstanbul musiqi festivalı keçirilmişdir.

  Festival çərçivəsində 9-11 may tarixində “Müzikte stratejik yaklaşımlar Uluslararası Simpoziumunda” Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professor-müəllim heyəti çıxış etmişlər.

  Qeyd edək ki, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Elmi işlər üzrə prorektor, Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə (“Nahçıvan Yallıları Modern Etnomüzikoloji İzinden”), sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həbibə Məmmədova (“Müzik Derslerinde Vatanseverlik Özellikleri Öğretimi”), fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yalçın Abdulla (“Doğu ve Batı Kültüründe Sufilik Geleneklerinin Tecellisi”), sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Züleyxa Abdulla (“Azerbaycan’da Kültür Politikasının Müziğin Gelişimine Etkisi”), sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Dərya Ağca (“Avusturya Macaristan İmparatoru II. Joseph Avrupa Müziğine Etkisi”) çıxış ediblər.

  Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bələdiyyə, İstanbul Texnik Universiteti Türk Musiqi Dövlət Konservatoriyası, Haliç Universiteti, Yıldız Texnik Universiteti və b. önəmli dövlət qurumlarının birgə təşkilatçılığı ilə davam edən simpoziumda professor Gülnaz Abdullazadə, dosent Həbibə Məmmədova, dosent Yalçın Abdulla, dosent Züleyxa Abdulla və Dərya Ağca həmçinin oturum başkanı (moderator) kimi də iştirak etmişlər.