• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  12-14 oktyabr 2018-ci il

  Uluslararasi Müzik ve Dans Kongresi

  12-14 oktyabr 2018-ci il tarixində Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətində III Beynəlxalq “Avropa Bilim, Sənət və Mədəniyyət” Konfransı keçirilmişdir. Bura Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasından – BMA-nın Elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə – “Orta Asya ve Azerbaycan’da Bağlamanın Tarihi Karşılaştırması”, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent Həbibə Məmmədova - “Azerbaycan Bestecilerinin Eserlerinde Türk Teması”, BMA-nın elmi işçisi və dissertantı Könül Əhmədova – “Ölüler ve İskender Tipinin Müzikal Karakteri”, BMA-nın elmi işçisi və dissertantı İsrafilova İlahə Qismət “Azerbaycan Mugamının Gelişiminde Şamakhi Bölgesinin Mugam Geleneklerinin Rolü” mövzusu ilə qatılmışdır.
  19-21 oktyabr 2018-ci il tarixlərində Muğlanın Bodrum bölgəsində 4.Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi keçirilib. Konqress Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası və Bolqarıstan NSA Vassil Levski Milli İdman Akademiyasının ortaqlığı ilə keçirilmişdir. Konqresdə Türkiyə, Azərbaycan, Bolqarıstan, Macarıstan, Misir, İrandan olan nümayəndələr çıxışlar etmişlər. Burada konfrans çıxışlarından əlavə WORK SHOPLAR və konsert proqramı da yer almışdır.
  19 oktyabr tarixində başlayan konqres 3 gün davam edib. Konqres 100-dən çox elm insanlarını birləşdirərək bu dövlətlərin mədəniyyətinin bağlılığı haqqında fikirləri işıqlandırıb. Marmaris bölgəsində keçirilən 4.Uluslararası Müzik ve Dans Kongresində Fəlsəfə elmləri doktoru, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Gülnaz Abdullazadənin rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasını təmsil edən professor-müəllim heyəti müxtəlif mövzularda çıxış ediblər:

  1. Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə “Azerbaycan Giyim ve Ziynet Eşyaları Dans Aracılığı ile Tarihin Belleğinde”
  2. Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Xatirə Həsənzadə “Çağımızın IV-VII. Yüzyıllarında Kafkas Albanyasında Müzik Kültürü”
  3. sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Turan Məmmədəliyeva “Salman Gambarovun Yaratıcılığında Etno-Caz”
  4. Dosent Yalçın Abdulla “Azerbaycan’ın Şamahı İlçesinin Göyler Köyünde Erkeklerin Zikir Meclisinin Uygulanması”
  5. Dosent Züleyxa Abdulla – “Doğuve Batı Kültürü Arasında Azerbaycan Müziği Köprüsünün Oluşumuve Sonuçları”
  6. Dosent Nuride İsmayılzadə “Azerbaycan ve Türkiye Müzik Kültüründe Shostakovich`İn Yaratıcı ve Sosyal Faaliyetler Değeri”
  7. Dosent Həbibə Məmmədova – “Türk Halklarının Müziğinde Köroğlu”
  8. Nərgiz Hüseynova- “Şövket Mammadova’nın Yaratıcılığı Bağlamında Azerbaycan Vokal Sanatının Oluşumu”
  9. Vüqar Hümbətov- “XX. Yüzyılın Sonlarında ve XXI. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Bestecilerinin Yaratıcılığında Tarihi Hadiselerle İlgili Yazılmış Eserlerin Genel Özellikleri”
  10. Gülxar Məmmədova –“XX. Yüzyılda Azerbaycan'da Konser-Tiyatro Organizasyonunun Oluşumu ve Gelişimi”
  Doktorant və dissertantlar
  1. Derya AĞCA – “Üzeyir Hacıbeyli ve A. Adnan Saygun’un “Köroğlu” Operalarının Librettolarının Karşılaştırılması”
  2. Aysel Əsədova- “Tasavvuf Müziğinin Kısa Tarihi: Türk Bestecilerinin Eserlerinde Tasavvuf”
  3. Nigar Məlikova- “Vokal Müzikte Eşlik Geleneğinin Rolüve Gelişim Süreci”
  4. İlahə İsrafilova- “Azerbaycan’ın Şamakhı Yöresinin Müzik ve Dans Gelenekleri”
  5. Könül Əhmədova “Üzeyir Hacıbeyli Hicivinin Edebi ve Sanatsal Kaynakları Hakkında”
  6. Elmira Hümbətova – “Oktay Racabov'un 10 Azerbaycan Halk Dansı Temelinde Koro İşlemelerinin Özellikleri”
  7. Rauf Bəhmənli “Yallı – Dans Sanatının İlkin Şekli Olarak”

   

  Konsertdə çıxış etmişlər:
  1. Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, BMA-nın böyük elmi işçisi, dosent Zümrüd Məmmədova
  2. Dr. dosent Züleyha Abdulla
  3. Dissertant Elmira Hümbətova

  Bütün məruzələr böyük maraqla qarşılanaraq iki dövlətin mədəniyyətinin birliyini bir daha da sübut edib.