• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  19 noyabr 2018-ci il

  19 noyabr 2018-ci il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasına təcrübəyə gəlmiş Kurmanqazı adına Qazaxıstan Milli Konservatoriyasının Magistr II kurs tələbələrinə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Musiqi tarixi kafedrasının professoru, Əməkdar İncəsənət xadimi Zümrüd Dadaşzadə “Çağdaş Azərbaycan musiqisi yeni konseptlər sorağında” adlı mühazirəsi keçirilmişdir.

  Qeyd edək ki, Zümrüd Dadaşzadə Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, musiqişünas, musiqi  mənqidçisi, pedaqoq, professor kimi bir çox elmi kitabların müəllifidir. Maraqla qarşılanan mühazirədən sonra Z.Dadaşzadə tələbələrin çoxsaylı suallarını işiqlandırmışdır.