• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  14 dekabr 2018-ci il

  14 dekabr 2018 il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Qara Qarayev adına Konfrans zalında “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasının təşkilatçılığı ilə “İfaçılıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrinin pedaqoji prinsipləri” adlı Elmi-Praktiki Konfrans keçirilib.

  Konfransda tələbələr Xələfov Elxan – II k.-« Сравнительный анализ работы над музыкальным произведением в классе Г.Шароева и Бреннера, Tağıyeva Fidan – II k.- “G.Şaroyevin məktəbi“, Qurbanova Rəhimə- IIIk. - “Henrix Neyqauz – Ritm", Salamova Gülsum-II k.- «Педагогические принципы Анны Артоболевской», Eldarlı Gülnaz-I Ik. - “İqumnov-Yaradıcılıq və pedaqoji prinsipləri”, İmanova Günel- II k – “Мильштейн- «Основые принципы педагогической деятельности», Hacıyeva Günel-IIk. – Neyqauz - “Pedalizasiya”, Əmirəliyeva Aysel –II k. «Основные принципы работы Гольденвейзера над классической сонатной формой”, Cəfərli Nərmin – III k.- “Neyqauz- Applikatura”, Qaranizadə Nərmin-IIk.- “Brenner-Pedaqoji fəaliyyəti”, Mahmudova Sevda-IIk.-“Qlenn Qould- Piano ifaçılığı”, Gülmaliyeva Ləman – II k. –«Гольденвейзер- О фортепианной педагогике», Adigözəlova Mehriban –IVk.-“Рихтер – Основные педагогически принципы», Məmmədova Səbinə- IIk.-“P.Çaykovski- Konsert A-dur ” В интерпретации, Rəsulova Şüküfə III k.-“Leopold Auerin məktəbi”, Namazova Səbinə III k. “.-“XVII əsr İngilis,Fransa Çexiya violina məktəbləri”, İbrahimov Orxan- IIIk.- “Fikrət Məmmədovun pedaqoji prinsipləri”, Əsədova Ləman – IIk.- .-“XVIII əsrdə Fransa violina məktəbi (J.Lekler.P.Qavinyer, J. Batista Viotti),Qara Aytac - II k.-“ XVII əsr İtalya” mövzusu ilə çıxış ediblər. Çıxışlar olduqca maraqla qarşılanıb.