• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  2 may 2018-ci il

   May ayının 2-si Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında İtalyan pianisti Aldo Ragone konsert proqramı ilə çıxış etmişdir.

  Xatırladaq ki, 30 aprel - 1 may tarixlərində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Kiçik zalında Aldo Ragone tərəfindən ustad dərsləri keçirilmişdir. Ustad dərslərinin yekun konsertində italiyan pianist maraqlı repertuar ilə dinləyicilərin qarşısına çıxmışdır. Belə ki, A.Məlikov “3 prelüd”, A.Skryabin “Sonata-Fantaziya”, C.Allahverdiyev “7 prelüdiya”, M.C.Tedesco “Rapsodiya Napoletana” əsərlərini ifa etmişdir.

  Konsert proqramında yer alan xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri ilə yanaşı Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini pianistin məharətlə ifa etməsi auditoriyanın rəğbətini qazanaraq alqışlara səbəb olmuşdur.