• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  4 may 2018-ci il

  4 may 2018-ci il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirilib.

  “Bəstəkarlıq” kafedrasının tələbələrinin iştirakı ilə təşkil olunan konsertdə BMA-nın tələbləri Üzeyir Məmmədov (magistr, I kurs) Fortepiano üçün Prelüdiya və fuqa; Almaz İmanova (bakalavr, III kurs) Trio (I hissə); Vüqar Məmmədzadə (bakalavr, III kurs) Klarnet və fortepiano üçün variasiyalar; Aydan Əliyeva (bakalavr, I kurs) Fortepiano üçün 4 prelüd; Lalə Baxışova (bakalavr, IV kurs) Fortepiano pyesləri; Qumru İmamverdiyeva (bakalavr, IV kurs) Səs və fortepiano üçün 3 romans “Sən və mən”, “Söylə”, “Mənim eşqim”( sözləri: Mikayıl Müşfiq) əsərlərini auditoriyaya ilk dəfə təqdim ediblər.

  Səslənən yeni musiqi parçaları bütün dinləyicilər tərəfindən heyranlıq hissi ilə qarşılanıb.