• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  10 noyabr 2018-ci il

  10 noyabr 2018-ci il tarixində Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində Marinskiy teatrının solistləri və Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbə simfonik orkestrinin birgə ifası ilə İ.Haydının “Kimsəsiz ada” operası səhnəyə qoyulub.

  Orkestrin dirijoru Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbə simfonik orkestrinin dirijoru (müəllim), beynəlxalq müsabiqələr laureatı Cavad Tağızadədir.
  İfaçılar qismində Konstansiya- Evelina Ağabalayeva, Silviya-Anastasiya Donets, Cernando- Dimitriy Voropaev, Enriko-Yaroslav Petryanik çıxış edib.