• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  12 mart 2019-cu il

  12 mart 2019-cu il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında BMA-nın baş müəllimi Leyla Zeynalova və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Orxan Zeynallının tələbələrinin iştirakı ilə sinif konserti keçirilib.


  Konsertdə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının I kurs tələbələri: İlahə Məmmədova, Cəmilə Bəşirli, Rəhimə Əhmədova, Lalə Gözəlova, II kurs tələbələri: Respublika müsabiqəsinin laureatı Kənan Babayev, Gülxanım Sultanova, Mədinə Bağırova, III kurs tələbəsi Mürsəl Əsgərzadə, IV kurs tələbəsi, Beynəlxalq və Respublika müsabiqələrinin laureatı Rəsul Əliyev çıxış edərək azərbaycan və xarici bəstəkarların əsərlərini (Frits Kreysler “Sitsiliana və riqadon” (İşlənməsi və köçürülməsi Orxan Zeynallı), Culio Kaççini “Ave Mariya”, Qriqoraş Diniku “Xora stakkato”, Sərdar Fərəcov “Zərif vals” (İşlənməsi və köçürülməsi Orxan Zeynallı), Yan Klark “Hipnos”, Antonio Batsini “Rondo”, Bryus Stark “Sato no aki”, Pablo Sarasate “Tsıqanskiye napevı”, Ejen Botsa “Ariya”, Həsən Rzayev “Cahargah” (İşlənməsi və köçürülməsi Orxan Zeynallı), Vittorio Monti “Çardaş” (İşlənməsi və köçürülməsi Orxan Zeynallı) yüksək peşəkarlıqla ifa ediblər.
  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının baş müəllimi Leyla Zeynalova və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Orxan Zeynallının tələbələrinin iştirakı ilə keçirilən sinif konserti gur alqışlar ilə sona çatıb.