• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  9 dekabr 2019-cu il

  2019-cu il 9 dekabr tarixində Georgi Şaroyev adına 35 nömrəli 11 illik musiqi məktəbində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Solo oxuma və opera hazırlığı” kafedrasının II kurs magistr tələbələrinin konserti keçirildi.


  Tədbirin açılışını Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dostoru Nərgiz Hüseynova edərək, məktəbin müəllim və şagirdlərini salamladı, tələbələri tamaçaşılara təqdim etdi.
  Daha sonra tədbir konsert proqramı ilə davam etdirildi. Zəngin konsert proqramında Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın tələbələri G.Hendelin “Yustinian” operasından Ariadnanın ariyası; T.Quliyevin “Lirik mahnı”; C.Puççininin “Bohema” operasından Müzettanın valsı; D.Volfun“ İris”; Niyazinin “Arzu” romansı əsərlərini məharətlə ifa etdilər.
  Sonda G.Şaroyev adına 35 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin Tədris işləri üzrə direktor müavini Sədaqət xanım İsmayılova maraqlı tədbir üçün BMA-nın rəhbərliyinə, müəllim və tələbə heyətinə dərin təşəkkürünü bildirdi.
  Konsert tamaçaşıların gurultulu alqışları ilə sona çatdı.

   

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının
  Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı musiqişünas Ofelya İsgəndərova