• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  11 dekabr 2019-cu il

  2019-cu il 11 dekabr tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Konsertmeyster ustalığı” və “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedralarının birgə layihəsi olan konserti keçirildi.

  Layihənin rəhbərləri BMA-nın professoru Gülnarə Acalova və dosent Elnarə Məmmədovadır.
  Konsertdə Nərmin Rəhimova, solist Fuad Muradov (M.Maqomayev “Odlar yurdu Azərbaycan”); Eldəniz Ələkbərzadə, solist Hüseynzadə N.Novruzova (D.Şostakoviç “5pies” N.4, N.5); Firuzə Abbasova, solist Fidan Əliyeva (Küi “Çarskoeselskaya statuya”); Leyla Cavadova, solist Fərid Tahir (Azərbaycan xalq mahnısı “Ay qız sənə mailəm”); Nigar Heydərli, solist Məmməd Mahmudzadə (Kreysler “Venşkoye kapriccio”); Aytən Rzayeva, solist Emil İsmayılov (Hendel “Kserks” operasından Kserksin ariyası); Aytən Nəsirova, solist Nicat Bağırov (Kusevitski “Vals”); Cəmalə Abdinzadə, solist Nərgiz Məmmədova (C.Puççini “Canni Skikki” operasndan Layretanın ariyası); Samirə Rəhimova, solist Əziz Quluzadə (J.Massne “Razmişleniye”); Cahan Şıxəliyeva, solist Elmina Həsənova (J.Bize “Karmen” operasından “Segedilya”); Fatimeyi-Zəhra Əliyeva, solist Ayişə Cəmil (Kreysler “Kitayskiy tamburin”); Sevda Bayramova, solist Ekaterina İsayeva (E.Qriq “Lebed”); İlqar Əliyev, solist Mehdi Mehdiyev (Steven Kerhelst “I song for Japan”); Rəşid Behbudov, solist emil İsmayılov (The lovelist night”); Rəhiməxanım Qurbanova, solist İslamə Abdullayeva (Qerşvin “Ostriy Ritm”); Fatimeyi-Zəhra Əliyeva, solist Xəyalə Cavadvend (A.Piazzola “Tango”); Lamiyə Sərxanova, solist Süleyman Mahmudov (Kaempfert “Strangers in the night”); İlqar Əliyev, solist Mir Hüseynxan Talışinskiy (My one and only love”) məharətlə çıxış etdilər.
  Tədbir tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə sona çatdı.