• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  21 sentyabr 2017-ci il

  Ü.Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalı 
  Bakı Musiqi Akademiyasının “Lumineux” ansamblı

  Sentyabrın 21-i Ü.Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində baş tutan növbəti tədbirdə, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının (BMA) “Lumineux” ansamblı Kamera və Orqan Musiqisi zalında konsert proqramı ilə çıxış edib.
  Qeyd edək ki, kollektivin tərkibi BMA-nın xor dirijorluğu kafedrasının tələbələrindən ibarətdir. BMA-nın xor dirijorluq kafedrasının baş müəllimi Naala Barateliyanın bədii rəhbərliyi ilə ərsəyə gələn konsertin xor ansamblı Azərbaycan və xarici bəstəkarların əsərlərindən ibarət rəngarəng musiqi proqramı ilə dinləyiciləri valeh edib.
  Konsertdə A.Vivaldi, D.Kehoe, J.Rutter, A.Makor, İ.S.Bax, T.Tallis və s. kimi xarici bəstəkarların əsərləri ilə yanaşı Azərbaycan bəstəkarları – F.Əmirov, A.Dadaşov, V.Mustafazadənin əsərləri də səslənib. Bununla yanaşı xüsusi olaraq ansambl üçün işlənmiş həm xarici həm də Azərbaycan xalq mahnıları dinləyicilərin marağına səbəb olub.