• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  14 noyabr 2017-ci il

  Xalq Artisti Tofiq Bakıxanovun “Şərq sonataları”ndan ibarət müəllif konserti. Noyabrın 14-də Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında görkəmli bəstəkar, Xalq Artisti Tofiq Bakıxanovun “Şərq sonataları”ndan ibarət müəllif konserti və “Tofiq Bakıxanov” broşürünün təqdimatı keçirilib.

  Tədbirdə Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq Artisti, professor Firəngiz Əlizadə çıxış edərək Tofiq Bakıxanovun Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərindən, özünəməxsus yaradıcılığından söz açıb. Bildirib ki, bəstəkar professional sənətkar kimi musiqinin bütün janrlarına müraciət edib, bir-birindən gözəl əsərlər yaradıb. Onun ruhoxşayan musiqi əsərləri insanlar, xalqlar və ölkələr arasında dostluğu təbliğ edib. Tofiq müəllim simfonik orkestr üçün müxtəlif janrlı əsərlərin, instrumental konsert və kamera əsərlərinin, “Xəzər balladası”, “Şərq poeması”, “Xeyir və Şər” baletlərinin, musiqili komediyaların, bir çox mahnı və romansların müəllifidir. “Xəzər balladası” baleti hələ 1969-cu ildə Fransada beynəlxalq rəqs festivalında nümayiş olunub və böyük tamaşaçı rəğbəti qazanıb.

  Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Əməkdar İncəsənət Xadimi, professor Zemfira Qafarova müəllifi olduğu “Tofiq Bakıxanov” kitabının məziyyətlərindən danışıb və bəstəkarın “Şərq sonataları” haqqında məruzəsini dinləyicilərin diqqətinə çatdırıb. Tofiq Bakıxanov yaradıcılığının böyük hissəsini kamera instrumental əsərlər təşkil etdiyini söyləyən Zemfira Qafarova deyib ki, bəstəkar bu janrda yaddaqalan əsərlər yaradıb. Bəstəkarın kamera instrumental musiqi janrlarına müntəzəm müraciət etməsi təkcə bu sahədə öz üslubunu daha dolğun reallaşdırma bacarığı ilə deyil, həm də A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinin skripka və Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının kamera ansamblı sinfindəki işinin spesifikası ilə bağlıdır. Tofiq Bakıxanovun kamera əsərlərinin hər biri bəstəkarın yaradıcılıq üslubunun ayrı-ayrı tərəflərini əks etdirir.