• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  13 dekabr 2017-ci il

   В концертном зале Московской государственной академической филармонии им.Чайковского состоялся юбилейный концерт, посвященный 70-летию со дня рождения ректора Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли, известного музыканта, народного артиста, профессора Фархада Бадалбейли.

  Как сообщает московский корреспондент АПА, юбилейный концерт был организован Министерством культуры Российской Федерации, «Росконцертом», Московской филармонией при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Вел концерт народный артист России Владимир Березин.

  В начале мероприятия с вступительными словами выступили посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и заслуженный деятель культуры и искусства России и Азербайджана, музыковед, академик Жанна Дозорцева. «Это замечательная традиция, что наши выдающиеся деятели культуры проводят крупные события в российской столице», сказал в частности П.Бюльбюльоглу.

  Фархад Бадалбейли, в свою очередь, поблагодарил всех гостей и поклонников, а также организаторов концерта. В концерте наряду с юбиляром выступили директор Азербайджанской государственной филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, народный артист Ялчын Адыгезалов, оперный певец, тенор Азер Рзазаде (тенор), оперная певица из Италии Кьяра Изоттон (сопрано), заслуженные артисты, дирижеры Фуад Ибрагимов и Эюб Гулиев.

  Прозвучали концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы (Ф. Амиров, Э. Назирова), ария Балаша из оперы «Севиль» (Ф. Амиров), ария Леоноры из оперы «Сила судьбы» (Дж. Верди), Ave Maria (Ф. Бадалбейли), концерт для фортепиано с оркестром (Дж. Гершвин), сюита № 2 для двух фортепиано и симфонического оркестра (С. Рахманинов).

  В юбилейном концерте приняли участие народный артист СССР Тамара Синявская, заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусьман, известный кинорежиссер Юлий Гусман, представители Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана в России, деятели искусства и культуры, известные деятели обеих стран.