• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Məhərrəm-zadə-Şirinova Svetlana Şamil qızı

  Professor, Əməkdar müəllim

  Doğum yeri və tarixi:   Azərbaycan, Bakı şəh., 1942-ci il.

  Təhsil:   1964-cü ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakultəsini bitirmişdir (professor M.Brenerin sinfi üzrə).

  1966-1967-ci illərdə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında professor Y.Milşteynin sinfində təcrübə keçmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:   O, 1971-ci ildən “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasının müəllimlik fəaliyyətinə başlayir, 2008-ci ildə dosent, 2010-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür.

  2008-ci ildə S.Ş.Məhərrəm-zadə-Şirinova “Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

  Elmi fəaliyyəti:   S.Ş.Məhərrəm-zadə-Şirinova bir sıra maraqlı metodik tövsiyələrin müəllifidir. Həmçinin S.Ş.Məhərrəm-zadə-Şirinova ifaçılıq fəaliyyəti də təqdirəlayiqdır. O, bir sıra musiqi məktəblərində maraqlı və mürəkkəb proqramlarla fortepiano dueti konsertlərində çıxış etmişdir.