• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  22 noyabr 2018-ci

  22 noyabr 2018-ci il tarixində BMA-nın Q.Qarayev adına konfrans zalında "Musiqi Nəzəriyyəsi"  kafedrasının baş müəllimi,  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Alyona İnyakinanın "Müasir not yazısı" mövzusunda açıq dərsi keçirilib. 

  Tədbirdə BMA-nın müəllim və tələbələri, eləcə də BMA-na təcrübə üçün gələn Kurmanqazı adına Qazaxıstan Milli Konservatoriyasının magistrantları iştirak ediblər. Alyona İnyakina öz mühazirə zamanı müasir not yazısı tendensiyaları  barədə ətraflı danışıb, not yazısı və prinsiplərinə, habelə yeni müasir sistemləri ilə dinləyiciləri tanış edib. Mühazirə not işarələri və rəmzlərinin təsvirləri, həmçinin müasir akademik musiqi əsərlərinin ifası video ilə müşayiət olunub. Açıq dərsin sonunda Alyona İnyakina mühazirədə istifadə edilən materialı auditoriya ilə bölüşüb.