• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əliyeva Aynur Əlixan qızı  

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi:  1975-ci il  Bakı şəhəri.

  Təhsil: 1990-1994 - Asəf  Zeynallı adına musiqi texnikumunun  “Musiqi     nəzəriyyəsi” fakültəsi ;   

  1995-99-cu illər Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi Tarixi” fakültəsini Bakalavr (fərqlənmə),

  1999-2001-ci ildə  isə Magistr pilləsini fərqlənmə ilə bitirmişdir.

  2013 - cü  ildə Ü.Hacıbəyli adına  Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantura şöbəsinə daxil olmuşdur.

  Pedoqoji fəaliyyəti: 2001-ci ildən bu günə qədər Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının  “Musiqi tarixi” kafedrasının  müəllimi, 2013-cü ildən  baş müəllimidir.

  Elmi fəaliyyəti: “Bəstəkar Xəyyam Mirzəzadənin yaradıcılığında kino musiqisinin rolu”  adlı sənətşünaslıq dissertasiyasını (elmi rəhbər: Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq namizədi, professor G.Abdullazadə)  2018-ci ildə müdafiə edib. Müxtəlif toplularda yerli və xarici mətbuatda  məqalələr çap etdirir; Respublika və Beynəlxalq konfransların iştirakçısıdır.