• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  28-29 iyun 2022-ci il

  «ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ИМЕНИ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ»

  ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

            ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

            «ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ИМЕНИ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ»

                 (ГБУК г. Москвы «Центр оперного пения имени Галины Вишневской») 

                 

  Лицензия № 036910 Департамента образования г. Москвы от 22.12.2015

    

   

  ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ НАБОР

  В ГРУППУ АРТИСТОВ-СОЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ИМЕНИ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ»

   

  Программа подготовки оперного артиста включает в себя изучение партий из мирового оперного репертуара,

  мастер-классы выдающихся деятелей мировой оперной сцены, работу с приглашенными дирижерами, прослушивания руководителями российских и зарубежных театров, занятия с режиссерами, высокопрофессиональными концертмейстерами, занятия с хормейстером, занятия певческой дикцией, танцем, иностранными языками (итальянский, французский), участие в спектаклях и концертно-гастрольной практике в России и за рубежом.

  Программа подготовки – 2 года. Форма подготовки: очная бюджетная и очная платная

   

  КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПРОХОДЯТ В ТРИ ТУРА:

  I тур

  проведение отборочного прослушивания по видеоматериалам

   

  II тур

  28 июня 2022 года

   Центр Оперного Пения имени Галины Вишневской

   

  III  тур

  29 июня 2022 года

   Центр Оперного Пения имени Галины Вишневской

   

   

  УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

  Для участия в конкурсе приглашаются вокалисты, желающие совершенствоваться в области оперного искусства и имеющие высшее (незаконченное высшее) образование по специальности «Вокальное искусство».

  Возраст конкурсантов: женщины и мужчины до 30 лет

  Все расходы по участию в конкурсных прослушиваниях (проезд, проживание и пр.) конкурсанты несут самостоятельно.

   

  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
  I тур - видеозапись (ссылка на YouTube) исполнения двух оперных арий (сцен)

  общей продолжительностью 10-15 минут, сделанная в течение последних 6 месяцев

  II-III тур  – две арии из классических опер русских и зарубежных композиторов

    

  Для участия в конкурсе необходимо направить в приемную комиссию документы согласно списку:

   – заявку на участие
   – творческую биографию и репертуар певца
   – видеозапись (ссылка на YouTube) исполнения двух оперных арий (сцен) общей продолжительностью 10-15 минут,   сделанную в течение последних 6 месяцев
   – копия диплома об окончании учебного заведения или справки с места учебы
   – художественную фотографию, объемом не менее 1 Мб
   – квитанцию об оплате организационного сбора
  Организационный сбор в размере 600 рублей оплачивается участниками в любом банке по реквизитам (документы без квитанции об оплате организационного сбора не принимаются!)

  Участникам, прошедшим во II тур, будут назначены репетиции с концертмейстерами Центра 27  июня 2022  

  Документы необходимо направить до 17 июня 2022 включительно на электронный адрес:

  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Информацию о необходимых сведениях и документах можно получить на официальном сайте Центра

  www.opera-centre.ru в разделе «Студия» («Конкурс») или тел.: +7 (495) 637-59-54