• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İfaçılıq fakültəsi

  İfaçılıq fakültəsi haqqında

  İfaçılıq fakültəsinin vəzifəsi solist, ansambl və orkestr ifaçısı, pedaqoq kimi müstəqil peşə fəaliyyəti göstərmək üçün zəruri olan bədii musiqi ifaçılığı ustalığına malik, yüksək səviyyəli ixtisasçılar yetişdirməkdir.  
  İfaçılıq fakültəsində fəaliyyət göstərən kafedralarda dünya şöhrətli musiqiçilər öz biliklərini yeni kadrların yetişdirməsinə yönəldiblər.

  Fakültənin əsas ixtisas buraxılış kafedralarında («Simli alətlər», «Nəfəs və zərb alətləri», «Solo oxuma») 1 SSRİ Xalq artisti, 6 Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, 15 professor və 5 prezident təqaüdçüsü fəaliyyət göstərir. Onlardan Şöhrət ordenli, Xalq artisti, professorlar Fidan Qasımova, Xuraman Qasımova, Şəfiqə Məmmədova, Xalq artisti, professorlar Yusif Axundzadə, Zəhra Quliyeva, Şəhla İbrahimova , Əməkdar injəsənət xadimi, professorlar Nəzmiyyə Abbaszadə, Yaşar İmanov və başqalarının adlarını çəkmək olar.

  Bakı Musiqi Akademiyasının İfaçılıq fakültəsində ənənəvi olaraq məşhur ifaçı və pedaqoqlar fəaliyyət göstəriblər: Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri Sabir Əliyev, Azad Əliyev, Azər Rzayev, Əməkdar İncəsənət xadimi, professor Tahir Atakişiyev, elmlər doktoru, professor Elxan Babayev, Əməkdar artist, professor Aidə Abdullayeva, professor Azər Abdullayev, Fəlsəfə elmləri doktoru, Əməkdar artist Ələkbər İsgəndərov və başqalarının adlarını qeyd etmək olar.
  İfaçılıq fakültəsində yüksək səviyyəli peşəkar musiqiçilərin fəal əməyi nəticəsində son illər bizim tələbələr müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq müsabiqə və festivallarda müvəffəqiyyətlə iştirak edərək Azərbaycanın adını yüksək tuturlar. Bakı Musiqi akademiyasının çoxşaxəli beynəlxalq layihələrində hər zaman fakültənin tələbələri fəal iştirak edir, MDB, Türksoy, Polşa, Norveç və başqa gənclər orkestrlərinin tərkibində layiqincə Akademiyanı təmsil edirlər. Bakı Musiqi Akademiyasının ifaçılıq fakültəsinin tələbələrinin beynəlxalq layihələrdə uğurlu iştirakı bizim professor-müəllim heyətinin yüksək professional səviyyəsinin təsdiqidir.

  İfaçılıq fakültəsində 5 kafedra fəaliyyət göstərir: «Simli alətlər» (müdiri-Xalq artisti, professor Ş.İbrahimova), «Solo oxuma»(müdiri-Xalq artisti, professor X.Qasımova), «Nəfəs və zərb alətləri»(müdiri-Xalq artisti, professor Y.Axundzadə), «Kamera ansamblı» (müdiri-professor K.Neymanova), «Humanitar fənlər»(müdiri-Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor T.Quliyev). Tələbələrin dolğun, hərtərəfli inkişafında adı çəkilən 5 kafedranın birgə, qarşılıqlı əməyi müstəsna rol oynayır.
  İfaçılıq fakültəsində Elmi Şura səmərəli fəaliyyət göstərir. Sədr “İfaçılıq fakültəsi”nin dekanı, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Nəzmiyyə Abbaszadə Elmi Şuranın işini uğurla həyata keçirir.