• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Qəbul qaydaları

  Əcnəbi tələbələrin Ali məktəblərə qəbulu üçün aşağıdakı linkə daxil olun: https://portal.edu.az/

  Для поступления иностранных студентов в Высшие учебные заведения Азербайджана перейдите по ссылке ниже: https://portal.edu.az/

  For admission of foreign students to universities, visit the following link: https://portal.edu.az/

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası Xarici Tələbələrin Qəbul qaydaları

  Xarici vətəndaşların qəbulu 2 mərhələdən ibarətdir:
  I mərhələ - iyunun 1-dən iyulun 1-nədək
  II mərhələ - sentyabrın 1-dən 13-dək.
  Xarici vətəndaşlara qəbul üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
  Bakı Musiqi Akademiyasına qəbul olmaq üçün əvvəlki təhsil pilləsində (səviyyəsində) keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən və müvafiq qaydada leqallaşdırılmış (və ya apostil olunmuş) təhsil haqqında sənədin (sənədlərin) və onun Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti (sürətləri) təqdim olunmalıdır.
  Ərizə, pasportun surəti, attestat və ya diplom, tərcümeyi-hal, 8 ədəd 3x4 foto, sağlamlıq haqqında arayış ( Vərəm xəstəliyi, o cümlədən QİÇS, Hepatit B və C viruslarının daşıyıcısı olmaması haqqında məlumat daxil olmaq şərti ilə) , son giriş vizasının sürəti, hərbi biletin surəti. Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti. Giriş tələbə vizası ilə olmalı və ya çox qısa zamanda əldə olan viza tələbə vizasına dəyişilməlidir.
  Bakı Musiqi Akademiyasına qəbul olmaq istəyən xarici vətəndaş anket formasını və diplomlarını və ya attestatlarının sürətini aşağıda qeyd olunan email ünvanlara göndərməlidir.
  BMA-da təhsil əyani, qiyabi formada 3 pillədə aparılır:
  Bakalavr pilləsi (4 il),
  Magistr pilləsi (2 il).
  Doktorant(4il)
  Magistr və doktorant pillələrinə qəbul olmaq üçün bakalavr pilləsinin diplomu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınmalıdır. Tanıtım üçün lazım olan sənədlər haqqında məlumatı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin saytında Akkreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsinin (http://ani.edu.gov.az/az/11_11/content/10) səhifəsindən əldə edə bilərsiniz.
  Hazırlıq (1il 2 semestr) və yarım illik (1 semestr) kursu keçilir.
  BMA-da 3 fakültə fəaliyyət göstərir:
  İxtisas Fortepiano (fortepiano, orqan, klavesin, caz, musiqi müəllimi sənəti)
  İfaçılıq (solo oxuma, simli alətlər, nəfəs və zərb alətləri, pop və caz ifaçılığı)
  Tarix-nəzəriyyə (bəstəkarlıq, musiqişünaslıq, dirijorluq, etnomusiqişünaslıq)
  Magistratura şöbəsində tədris olunan ixtisaslar:
  1.İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, simli, nəfəs, zərb, orqan) 2.Musiqişünaslıq, 3.Solo oxuma, 4.Dirijorluq, 5.Bəstəkarlıq. 6. Musiqili teatr rejissoru 7. Musiqi texnologiyaları
  BMA-nın yataqxanası olmadığına görə əcnəbi tələbə yataqxana ilə təmin olunmur.
  Hazırlıq kursu:
  Hazırlıq kursuna qəbul 1 illik hazırlıq kursu (2 semestr)- sentyabr ayının 30-dəkdir
  Yarım illik hazırlıq kursu(1 semestr)- sentyabr ayının 30-na kimi və ya fevral ayının 10-dəkdir.
  Əcnəbi vətəndaşlara hazırlıq fakultəsinə qəbul üçün dinləmələr (ixtisas fənni və solfecio) keçirilir. Hazırlıq kursunda aşağıdakı fənnlər keçirilir:
  İxtisas, Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi, musiqi tarixi, harmoniya, elementar nəzəriyyə, solfecio, ümumi fortepiano, xarici dil.
  Kursu bitirdikdən sonra buraxılış imtahanları verirlir. Buraxılış imtahanlarını müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra tələbələr bakalavr pilləsinin I kursuna qəbul olunurlar. Əcnəbi vətəndaşlar seçdikləri fakultələr üzrə hazırlıq kursunu bitirib təhsil haqqında müvafiq dövlət sənədi ilə təmin olunurlar.
  Təhsil haqqı :
  BMA-da təhsil 1 illik (2 semestr) hazırlıq fakultəsində 1800AZN, yarım illik hazırlıq kursunda (1 semestr) 900 AZN, bakalavr və magistr pillərində 3000-3500AZN, məbləğindədir. (qiyabi 2000AZN). Doktorant pilləsində isə təhsil 4000 AZN (qiyabi 3500AZN) məbləğindədir.


  Əlaqə üçün informasiya:
  Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektor, xalq artisti, professor Yeganə Axundova.
  Xarici tələbələrlə iş üzrə şöbə müdiri Vüqar Hümbətov
  Tel.: +99412 493800
  Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin əməkdaşları
  Günel Eyvazzadə
  Röya Hüseynova
  Zülfiyyə Şəfiyeva
  Tel.: +99412 4987148

  web:www.musicacademy.edu.az
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
  e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   


  Baku Music Academy named after U.Hajibeyli Application procedure for International Students

   

  The application procedure of international students consists of two stages:
  I stage - from 1st of June to 1st of July.
  II stage – from 1st to 13th of September .
  Required documents:
  The copy of legalized (or apostilled) diploma/certificate and transcript (with subjects and points) from previous education with notarized translation to Azerbaijani language.
  Application form, copy of passport, certificate or diploma, CV, 8 photos of 3x4 size, health reference (also to present information about absence of such diseases as tuberculosis, AIDs, Hepatitis B and C), Copy of the last entrance visa, copy of military card and notarized translation of this card to Azerbaijani language. Entrance to the country has to be with student visa or the visa needs to be changed to student visa within a very short time.
  Candidates need to send the application form and the copy of diplomas or certificates to the below-mentioned emails.
  Baku Music Academy offers:
  Preparatory course (one year -2 semesters, half year – 1 semester)
  Full-time and part-time studies in 3 degrees:
  Bachelor’s degree (4 years)
  Master’s degree (2 years)
  Doctorate (3-4 years)
  To be admitted to master or doctorate programs bachelor diploma of international students has to be nostrificated by the Ministry of Education of Azerbaijan Republic. You can get any necessary information you need to present required documents fo admission from the web-page of Department of Accreditation and Nostrification on the web-site of the Azerbaijan Republic Ministry of Education (http://ani.edu.gov.az/az/11_11/content/10). The International Relations Department of Baku Music Academy provides information about the required documents for nostrification. Tel.: +99412 4987148
  Baku Music Academy (BMA) offers the following programs:
  Fortepiano (piano, organ, keyboard, jazz, art of music teacher),
  Performance (vocal, string instruments,wind and percussion instruments, pop and jazz performance),
  Theory of History- (composition, musicology, conducting, ethnomusicology)
  Majors at the Department of the Master’s include:
  1. Instrumental performance (piano, string, wind and percussion instruments, organ)
  2. Musicology, 3. Vocal, 3. Conducting, 4. Composition, 5. Director of Music theatre,
  6. Music technologies
  BMA doesn’t have a dormitory to provide international students with accommodation.
  Preparatory course:
  Admission for one year’s course (2 semesters) – till the 30th of September.
  Half year’s course (1 semester ) – till the 30th of September or 10nd of February.
  Admission requirements for preparatory course included specialty (sending video recordings) and solfeggio audition. Preliminary program offers the list of the following subjects:
  Specialty, Azerbaijani language, History of Azerbaijan, Music history, harmony, elementary theory, solfeggio, general piano, foreign language.
  After completion of the course international students give final examinations and are provided with appropriate sertificate or diploma according to their choice of faculties. International students successfully passing the exams of preparatory course are admitted to the 1st year of Bachelor’s degree.
  Tuition fees at BMA :
  Preparatory course - one year (2 semesters) 1800AZN, half year course (1 semester) 900 AZN, bachelor and master degrees - full-time 3000-3500AZN (part-time 2000AZN).
  Doctorate – full-time 4000 AZN (part-time 3500AZN).
  Contacts:
  Vise-rector for International Relations and Student Affairs, National Artist of Azerbaijan Republic, professor Yegana Akhundova.
  Director of International Student Services Vugar Humbatov.
  Tel.: +99412 4938000
  International Relations Department Staff
  Gunel Eyvazzade
  Roya Huseynova
  Zulfiyya Shafiyeva
  Tel.: +99412 4987148

  web: www.musicacademy.edu.az
  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   


   

  Правила приема иностранных студентов в Бакинскую Музыкальную академию им.У.Гаджибейли

   

  Прием иностранных студентов производится в два этапа:
  I этап – с 1 июня до 1 июля.
  II этап – с 1 до 13 сентября.
  (Абитуриент может отправить своё выступление онлайн на email.)
  Документы, необходимые для приёма иностранных граждан:
  Для поступления в Бакинскую Музыкальную Академию им.У.Гаджибейли следует представить документы о пройденных на предыдущей образовательной ступени предметах и полученных по ним оценках, а также легализованный (утвержденный, с апостилем) соответствующий документ о полученном образовании и его нотариально заверенный перевод на азербайджанском языке.
  Заявление, оригинал паспорта, аттестат или диплом, автобиография, 8 фотокарточек 3х4, справка о состоянии здоровья (включая представление информации о наличии или отсутствии заболеваний таких, как туберкулеза, СПИД-а Гепатита B и C), копия визы последнего въезда, копия военного билета. Нотариально заверенная копия документов с переводом на азербайджанский язык. Въезд должен быть либо студенческой визой, либо необходимо поменять в краткосрочный период имеющуюся визу на студенческую визу.
  Иностранные студенты, желающие поступить в Бакинскую Музыкальную Академию, должны выслать заполненную анкетную форму, оригинал диплома или аттестата на нижеследующий электронный адрес.
  Обучение в БМА проводится на трех ступенях в заочной и очной форме:
  Ступень бакалавра (4 года)
  Ступень магистра (2 года)
  Докторантура (4 года)
  Чтобы поступить на ступень магистра и докторанта, диплом бакалавра должен быть признан Министерством Образования Азербайджанской Республики. Вы сможете получить информацию для предоставления нужных документов на странице Департамента Аккредитации и Нострификации на сайте Министерства Образования Азербайджанской Республики (http://ani.edu.gov.az/az/11_11/content/10).Для этого следует обратиться в международный отдел БМА по телефону (+99412) 4987148
  Подготовка (1год -2 семестра) и прохождение полугодового (1 семестр) курса.
  В БМА действуют 3 факультета:
  Специальность Фортепиано (фортепиано, орган, клавесин, джаз, музыкальная педагогика)
  Исполнительский (сольное пение, струнные, духовые и ударные инструменты, поп и джазовое исполнение).
  Историко-теоретический (композиция, музыковедение, дирижирование, этномузыкология).
  Специальности в отделе магистратуры:
  1. Инструментальное исполнение (фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, орган)
  2. Музыковедение
  3. Сольное пение
  4. Дирижирование
  5. Композиция
  6. Режиссер музыкального театра
  7. Музыкальные технологии
  БМА не располагает общежитием, поэтому иностранные студенты не обеспечиваются проживанием.
  Подготовительный курс
  Прием на годичный подготовительный курс (2 семестра) – до 30 сентября.
  Прием на полугодовой подготовительный курс (1 семестр) – до 30 сентября или 10 февраля.
  Для поступления иностранных студентов на подготовительный курс проводятся прослушивания. На подготовительном курсе обучение проходит по следующим предметам:
  Специальность, Азербайджанский язык, история Азербайджана, история музыки, гармония, элементарная теория, сольфеджио, общее фортепиано, иностранный язык.
  После окончания подготовительного курса проводятся выпускные экзамены. Иностранные граждане, успешно сдавшие экзамены, зачисляются на 1 курс бакалавриата. Иностранные граждане, окончившие подготовительный курс обеспечиваются соответствующим сертификатом или дипломом.
  Оплата за обучение
  Оплата в БМА обучения на годичном (2 семестра) подготовительном курсе -1800 AZN
  Оплата обучения на полугодовом (1 семестр) подготовительном курсе – 900 AZN
  Оплата ступени бакалавра и магистра – 3000-3500 AZN, (заочное обучение 2000 AZN)
  Оплата докторантуры - 4000 AZN (заочное обучение 3500 AZN)

  Информация для контакта:
  Проректор БМА по международным связям и воспитательной работе, народная артистка АР, профессор Егяна Ахундова
  Заведующий отделом по работе с иностранными студентами Вюгар Гумбатов
  Телефон: (+99412) 4938000
  Сотрудники отдела зарубежных связей:
  Гюнель Эйваззаде
  Роя Гусейнова
  Зульфия Шафиева
  Телефон: (+99412) 4987148
  web: www.musicacademy.edu.az
  e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.