• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  QARA QARAYEVİN 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNUR

   

  2018-ci il 2 aprel tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Pianoçuların V Respublika elmi-ifaçılıq müsabiqəsinin açılış mərasimi olacaq.

  SSRİ və Azərbaycanın xalq artisti, BMA-nın rektoru professor Fərhad Bədəlbəylinin sədrliyi ilə müsabiqə aprelin 2-dən 9-na qədər keçiriləcək. Müsabiqənin münsiflər heyəti qismində BMA-nın professorları ilə bərabər Qara Qarayevin qızı, İstanbul Dövlət Texniki Universitetinin Türk klassik musiqisi Dövlət Konservatoriyasının İspirtoxane mədəniyyət və sənət mərkəzinin fortepiano şöbəsinin müdiri Züleyxa xanım Qarayeva-Bağırova da iştirak edəcək.

  Müsabiqədə Respublikamızın müxtəlif şəhər və regionlarından nümayəndələr iştirak edəcək – Bakı, Sumqayıt, Ceyranbatan, Ağdaş, Ağdam, Gəncə, Şəki, Şamaxı, Yevlax, Quba, Göyçay, Oğuz, Qax, Naftalan, Neftçala və b.

  Bu, BMA-nın eksperimental laboratoriyası olan məktəb-studiyanın bazasında professor Tərlan Seyidov tərəfindən işlənilmiş proqram əsasında olan yeni elmi-ifaçılıq müsabiqəsidir. Onun məqsədi – təcrübənin ifaçılıq nəzəriyyəsi ilə əlaqələndirilməsi, geniş profilli musiqiçinin kompleksli inkişafının təkmilləşdirilməsidir. Müsabiqənin şərtinə əsasən hər iştirakçı ifa etdiyi proqramın məruzəsi ilə çıxış edəcək.

   

  100-ЛЕТИЮ КАРА КАРАЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

  2 апреля 2018-го года в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится церемония открытия V Республиканского научно-исполнительского конкурса пианистов, посвящённого 100-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Кара Караева.

  Конкурс продлится со 2-го по 9-е апреля под председательством народного артиста СССР и Азербайджана, ректора БМА профессора Фархада Бадалбейли. В работе жюри конкурса наряду с профессорами БМА примет участие дочь Кара Караева, заведующая фортепианной кафедры Стамбульского государственного технического университета Зулейха ханум Караева-Багирова.

  В конкурсе будут участвовать представители различных городов и регионов нашей Республики – Баку, Сумгаита, Джейранбатана, Агдаша, Агдама, Гянджи, Шеки, Шемахи, Евлаха, Губы, Геокчая, Огуза, Гаха, Нафталана, Нефтечалы и др.

  Это новаторский научно-исполнительский конкурс, программа которого разработана профессором Тарланом Сеидовым на базе школы-студии – экспериментальной лаборатории БМА. Цель её – сближение практики с теорией исполнительства, совершенствование комплексного развития специалиста-музыканта широкого профиля. По условиям конкурса каждый участник выступит с докладом по исполняемой программе.