• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  III Beynəlxalq “World Harmony” müsabiqəsi

  2020-ci il fevral ayının 22-də saat 19:00-da III Beynəlxalq “World Harmony” müsabiqəsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında “Fortepiano musiqi axşamı” adlı konsert keçiriləcəkdir.
  Qeyd edək ki, konsertdə Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Gənclər mükafatı laureatı Fəqan Həsənli, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Ülviyyə Kazımova və A.Q.Şnitke adına Moskva Dövlət Musiqi İnstitutunun Fortepiano incəsənəti kafedrasının müəllimi, professor Rüstəm Şayxutdinov iştirak edəcəkdirlər.
  Proqramda Azərbaycan, rus və Avropa bəstəkarlarının əsərləri səslənəcəkdir.