• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  Üzeyir Hacıbəyli Adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdaki kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir.

   

  KAMERA ANSAMBLI KAFEDRASI
  Baş müəllim
  Baş müəllim

  SİMLİ ALƏTLƏR KAFEDRASI
  Baş müəllim

  İXTİSAS FORTEPİANO KAFEDRASI
  Baş müəllim

  SOLO OXUMA VƏ OPERA HAZIRLIĞI KAFEDRASI
  Professor
  Baş müəllim
  Baş müəllim

  KONSERTMEYSTER USTALIĞI KAFEDRASI
  Baş müəllim

  METODİKA VƏ XÜSUSİ PEDAQOJİ HAZIRLIQ KAFEDRASI
  Professor, fəlsəfə doktoru

  NƏFƏS VƏ ZƏRB ALƏTLƏRİ KAFEDRASI
  Dosent


  MÜSABİQƏ MÜDDƏTİ ELAN QƏZETDƏ DƏRC EDİLDİKDƏN SONRA BİR AYDIR. ƏRİZƏ VƏ SƏNƏDLƏR MÜSABİQƏ HAQQINDA ƏSASNAMƏYƏ UYĞUN REKTORUN ADINA BU ÜNVANA GÖNDƏRİLƏ BİLƏR.BAKI ŞƏHƏRİ, AZ -1014 Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ, 98.