• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  2021-ci il 11-12 mart tarixlərində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti ölkəmizin II Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi parlaq qələbəyə həsr olunmuş “Qarabağ Azərbaycandır!” adlı “Mədəniyyət: Problemlər və Perspektivlər” Doktorant və gənc tədqiqatçıların XV Beynəlxalq elmi  Konfransını keçirir.

  Konfransın keçirilmə yeri və tarixi: Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, 11-12 mart 2021-ci il

   Qeyd: Mövcud pandemiya şəraiti nəzərə alınaraq, konfrans onlayn keçirilə bilər.

  Konfransa aşağıdakı bölmələr və istiqamətlər üzrə məqalələr qəbul edilir:

  Bölmələr:

   

  1. Sənətşünaslıq (muzeyşünaslıq)

   

  1. Musiqi sənəti

   

  1. Kino, televiziya və digər ekran sənətləri

   

  1. Teatr sənəti

   

  1. Təsviri sənət

   

  1. Fəlsəfə

   

  1. İlahiyyat

   

  1. Psixologiya

   

             İstiqamətlər:

   

  1. Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması

   

  1. Kinoşünaslıq

   

  1. Mədəniyytə tarixi və nəzəriyysi

   

  1. Sosial iş

   

  1. Turizm və kitabxana

   

  1. Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

   

  1. Musiqişünaslıq

   

  1. Teatrşünaslıq

   

  1. Rejissorluq

   

  Konfransda ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrini təmsil edən müəllim heyəti, doktorant, dissertant və gənc tədqiqatçılar iştirak edə bilər.

   Konfrans materialları kitab şəklində çap olunacaqdır.

   Konfransın materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:

   Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, rus, ingilis.

   

  Məqalənin əlyazmasını kompyuterdə Microsoft Word redaktorunda Azərbaycan, rus və ingilis dil­lərində, Times New Roman şrifti ilə, 12 ölçüdə, 1,5-intervalla, A4 formatlı ağ vərəqdə tərtib etmək lazımdır. Məqalənin həcmi 6-7 səhifədən az olmamalıdır.

   

  Məqalənin quruluşu:                                 

   

  • məqalənin UOT indeksi

   

  • Müəllifin soyadı, adı, atasının adı.

   

  • İşlədiyi müəssisənin adı, vəzifəsi, elmi adı və elmi dərəcəsi, fəxri adı (və ya doktorant və ya dissertant olduğu təşkilatın adı, təhsilin forması)

   

  • İşlədiyi müəssisənin (və ya doktorant olduğu təşkilatın ) ünvanı (poçt nömrəsi göstərilməklə)

   

  • Müəllifin email ünvanı

   

  • Məqalənin yazıldığı dildə qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10)

   

  • Baş hərflərlə məqalənin adı

   

  • Məqalənin mətni

   

  • İstinad olunmuş ədəbiyyat siyahısı

   

  • Digər iki dildə məqalənin adı və müəllifin adı və soyadı göstərilməklə qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10)

   

  Qeyd: Lazım gəldikdə jurnalın redaksiyası məqalənin nəşri üçün əlavə sənədlər tələb edə bilər.

   

   

  Materiallar 25 yanvar 2021-ci il tarixinədək Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. elektron poçtuna qəbul olunur.

  Ünvan: AZ 1065, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39.

  Tel.:  (+994 12) 599 00 54 (164)