• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  “MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRİN MUSİQİ ƏDƏBİYYATINI ÖYRƏNİRİK” GƏNC MUSİQİÇİLƏRİN BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏSİ

  ƏLAVƏ

  E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

  KOLLEC TƏLƏBƏLƏRİ, MUSİQİ MƏKTƏBİ

  VƏ LİTSEY ŞAGİRDLƏRİ ARASINDA

   

  “MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRİN MUSİQİ ƏDƏBİYYATINI ÖYRƏNİRİK”

   

  MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏ İŞTİRAKÇISININ

   

  ANKETİ

  (videoyazılar əsasında)

   

   

  1. Yaş kateqoriyası:

  2. Soyadı:

  3. Adı:

  4. Atasının adı:

  5. Doğulduğu gün, ay və il:

  6. Ölkə, şəhər, kənd:

  7. Müəllimin adı, soyadı:

  8. Müəllimin Е-mail, telefonu:

  9. İştirakçının təhsil aldığı müəssisənin adı:

  10. İştirakçının təhsil aldığı sinif və ya kurs:

  11. İştirakçının Е-mail, telefonu:

  12. İştirakçının məruzəsinin mövzusu:

  13. YouTubе saytında yerləşdirilmiş videonun linki:

  14. İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı: