• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ  "ИЗУЧАЕМ МУЗЫКАЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ РАЗНЫХ СТРАН"

  ПРИЛОЖЕНИЕ

  E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  АНКЕТА

  УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

  СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ,

  КОЛЛЕДЖЕЙ И ЛИЦЕЕВ НА ТЕМУ:

   

  ИЗУЧАЕМ МУЗЫКАЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ РАЗНЫХ СТРАН

  (по видеозаписям)

   

  1. Возрастная категория:

  2. Фамилия:

  3. Имя:

  4. Отчество:

  5. Число, месяц и год рождения:

  6. Страна, город, село:

  7. Имя, фамилия педагога:

  8. Е-mail, телефон педагога:

  9. Название учебного заведения участника:

  10. Класс или курс обучения участника:

  11. Е-mail, телефон участника:

  12. Тема доклада участника:

  13. Ссылка на видео в YouTubе:

  14. Список использованной литературы: