• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  BMA-nın 100 illiyinə həsr olunur!

   

  Əlavə

  E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   AZƏRBAYCANIN BÜTÜN REGİONLARININ MUSİQİ VƏ

  İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİ ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN

  PULSUZ YAY ONLAYN USTAD DƏRSLƏRİNİN

  İŞTİRAKÇININ

  ANKETİ

    

  1. Soyadı:

  2. Adı:

  3. Atasının adı:4. Doğulduğu gün, ay və il:5. Ölkə, şəhər, kənd:

  6. Müəllimin adı, soyadı:

  7. Müəllimin Е-mail, telefonu:

  8. İştirakçının təhsil aldığı müəssisənin adı:

  9.  İştirakçının təhsil aldığı sinif və ya kurs:

  10. İştirakçının Е-mail, telefonu:

  11. İştirakçının proqramı: