• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  On November 4-5, 2021, the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli is holding the International scientific-practical full-time / correspondence conference "DIALOGUE OF MUSICAL CULTURES OF EAST AND WEST".


   The conference is dedicated to the 100th anniversary of the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli.

   

  The work of the conference will be organized in the following directions:

   1. Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli: pages of history;

  2. Nizami Ganjavi-880: poetic heritage and music;

  3. Dialogue of the musical cultures of East and the West: historical retrospective and modernity;

  4. Ethnomusicology at the present stage;

  5. Actual problems of historical and theoretical musicology;

  6. Contemporary music education: problems and prospects;

  7. Information technologies in music.

   

   Researchers, teachers and specialists of higher and secondary education institutions in the field of musical art, culturology, doctoral students and graduate students are invited to participate in the conference.

  The conference is planned to be held in a blended format.

   

  The following forms of participation are envisaged:

  •     full-time;
  •    remote (via online broadcasting or broadcasting of a video recording provided by the participant in advance by e-mail).

   

  Time limit for speeches:

   report at a breakout session - up to 15 minutes

   The application form for participation in the conference and the texts of the reports should be sent to the e-mail address  no later than October 1, 2021.

   Following the results of the conference, it is planned to publish scientific articles in the journal "Musigi Dunyasi" (ISSN 2219-8274 (Printed), ISSN 2219-8482 (Online).

  The journal will be sent to participants of the conference in electronic form by e-mail and in printed form to the postal addresses indicated in the applications.

  RULES FOR REGISTRATION OF REPORTS

  The application form should indicate the topic of the report, information about the author (surname, name, patronymic in full, academic degree and title, place of work and position, postal and e-mail address, contact phone numbers).

  The text of the article should be typed in the editor Microsoft Word. The volume of publication is up to 1 printed sheet, A4 format, Times New Roman font, size 14, top and bottom margins 20 mm, left margin 30 mm, right margin 15 mm, line spacing 1.5 and paragraph indentation 1.25. The text should not contain footnotes and notes, formulas, tables and graphs, page numbering. References to sources are given within the text in square brackets, for example [U. Hajibeyli, 1984, p. 28]. In the "Bibliography" section, the positions are arranged in alphabetical order (12 pt), not numbered. Articles are published in the author's edition. The working languages ​​of the conference are Azerbaijani, English, Russian and Turkish.

  Resume in English of 8-10 lines, size 10, interval 1.

  Key words should consist of  8-12 words.

    The Organizing Committee reserves the right to select applications, reject materials submitted in violation of the established requirements or not containing sufficient scientific novelty.

   The expenses of the speakers for travel and accommodation in Baku are paid by the sending party.

   For information on organizational matters, please contact:

  1.Gulzar Makhmudova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  2.Konul Nasirova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  3. Alena Inyakina Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  4. Zulfiyya Shafiyeva Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

  ORGANIZING COMMITTEE OF THE CONFERENCE

  1. Farhad Badalbeyli (Chair) - People's Artist of the USSR and Azerbaijan, Professor, Rector

  2. Narmina Guliyeva - Honored Teacher of Azerbaijan, Doctor of Philosophy in Pedagogy, Professor, Vice-Rector for Academic Affairs

  3. Gulnaz Abdullazade - Honored Art Worker of Azerbaijan, Doctor of Science in Philosophy, Professor, Vice-Rector for Science

  4. Yegana Akhundova - People's Artist of Azerbaijan, Professor, Vice-rector for International Relations, Public Relations and Social Affairs

  5. Gulzar Makhmudova - Doctor of Art History, Professor, Dean of the Faculty of History and Theory

  6. Tariyel Mammadov - Honored Art Worker of Azerbaijan, Doctor of Art History, Professor, Head of the Department of Traditional Music and Modern Technologies

  7. Ulviya Imanova - Honored Teacher of Azerbaijan, Doctor of Philosophy in Art History, Professor, Head of Music History Department

  8.  Konul Nasirova - Doctor of Philosophy in Art History, Professor, Head of Music Theory Department

  9. Jamilya Hasanova - Doctor of Art History, Professor of the Department of Traditional Music and Modern Technologies

  10. Inna Pazycheva - Doctor of Philosophy in Art History, Associate Professor of Music History Department

  11. Alena Inyakina - Doctor of Philosophy in Art History, Head of the Media Department

  12. Zulfiyya Shafiyeva – Leading Specialist of International Affairs Office

   

  Key dates of the conference

  Deadline for submission of applications and papers: October 1

   Deadline for announcement of accepted papers: October 10

   Conference date: November 4-5

  ...

  Application form for participation

   

  Surname, name, patronymic, position, place of work or study, academic degree, academic title of the speaker

   

  Topic of the report / lecture / presentation of the publication

   

  Thematic direction

   

  Form of participation

  - full-time;

  - remote (online);

  - video recording;

  - poster presentation

  -An abstract in the language of the report (up to 150 words)

   

  Contacts: phone number, e-mail address, mailing address for sending the journal

   

  For a graduate student (doctoral student) - information about the scientific advisor (scientific consultant): surname, name, patronymic, place of work, position, academic degree, academic title

   

  Additional information

  Do you need special technical means for the performance?

  Other

   

  Contact: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.   

  Address: BMA, Shamsi Badalbeyli st., 98

  Phone: (+99 412) 493-21-14

  E-mail address: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Internet address: http://musicacademy.edu.az