• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Leyla Ramiz qızı Zöhrabovanın “Azərbaycan xalq mahnılarının tədqiqi məsələləri” adlı elmlər doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  29 oktyabr 2021-ci il saat 12:00-da Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.36 Dissertasiya şurasının 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisası üzrə müdafiənin iclasında iddiaçı Leyla Ramiz qızı Zöhrabova tərəfindən 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan xalq mahnılarının tədqiqi məsələləri” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcəkdir. Müdafiə xüsusi karantin rejimi dövründə dissertasiya şuralarında müdafiələrin təşkili və keçirilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29.01.2021-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Tələblər” əsasında Bakı Musiqi Akademiyasında təşkil olunacaqdır.

  Tarix: 29 oktyabr 2021-ci il, saat 12:00

  Zoom proqramına qoşulmaq üçün aşağıdakı link vasitəsilə daxil olun:

  https://us02web.zoom.us/j/9088242272

  Идентификатор конференции: 908 824 2272

  Набор в зависимости от местоположения

  +1 669 900 6833 Соединенные Штаты Америки (San Jose)

  +1 929 205 6099 Соединенные Штаты Америки (New York)

  +1 253 215 8782 Соединенные Штаты Америки (Tacoma)

  +1 301 715 8592 Соединенные Штаты Америки (Washington DC)

  +1 312 626 6799 Соединенные Штаты Америки (Chicago)

  +1 346 248 7799 Соединенные Штаты Америки (Houston)

  Найдите свой местный номер:

  https://us02web.zoom.us/u/kGIxGwD1C