• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Britaniya Şurası Yaradıcı Prodüserlər (Creative Producers) proqramı üçün açıq müsabiqə elan edib.


  Yaradıcı Prodüserlər, Geniş Avropada inkişaf etməkdə olan istehsalçılar üçün peşəkar inkişaf fürsətidir (proqram Azərbaycanda, Gürcüstanda, Qazaxıstanda, Ukraynada, Özbəkistanda, Türkiyədə və Qərbi Balkanlarda mövcuddur).

  Bu kurs daha ambisiyalı və yaradıcı layihələrin həyata keçirilməsi üçün yeni layihələr, komandalar və yaradıcı iqtisadiyyatları dəstəkləməklə yaradıcı prodüserlik peşəsinin beynəlxalq səviyyədə inkişaf etdirilməsinə istiqamətlənib.

  Müraciət edənlər 1 Noyabr 2021, Bazar ertəsi saat 10.00-a qədər onlayn ərizəni doldurmalıdırlar.

  Müraciət qaydaları, şərtlər və qeydiyyat üçün: https://www.britishcouncil.az/programmes/arts/creative-producers-open-call