• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Alla Hacı Ağa qızı Bayramovanın “Azərbaycan mədəniyyətində musiqi-ədəbi əlaqələrin əsas təmayülləri” («Основные направления музыкально-литературных взаимосвязей в Азербайджанской культуре») adlı elmlər doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  28 dekabr 2021-ci il saat 12:00-da Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.36/1 Dissertasiya şurasının 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisası üzrə müdafiənin iclasında iddiaçı Alla Hacı ağa qızı Bayramova tərəfindən 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan mədəniyyətində musiqi-ədəbi əlaqələrin əsas təmayülləri” («Основные направления музыкально-литературных взаимосвязей в Азербайджанской культуре») mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcəkdir. Müdafiə xüsusi karantin rejimi dövründə dissertasiya şuralarında müdafiələrin təşkili və keçirilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29.01.2021-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Tələblər” əsasında Bakı Musiqi Akademiyasında təşkil olunacaqdır.

  Tarix: 28 dekabr 2021-ci il, saat 12:00

  Zoom proqramına qoşulmaq üçün aşağıdakı link vasitəsilə daxil olun:

  https://us02web.zoom.us/j/84344670633?pwd=alJXVnczVkNOeEhNSTk0QmEyT2RQdz09

  İdentifikator: 843 4467 0633
  kod: 123456