• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  28 yanvar 2022-il  tarixində Bakıdakı “Rus evində” görkəmli rus musiqiçi, bəstəkar, pianoçu Aleksandr Skryabinin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert tədbiri keçiriləcək.

  Tədbirin təşkilatçısı və aparıcısı Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının baş müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Alyona İnyakina olacaq. Konsert proqramında BMA-nın müəllimləri və məzunları çıxış edəcəklər. Onların ifasında rus, Azərbaycan və Avropa bəstəkarlərın əsərləri səslənəcək.

  İştirakçılar:

  1. Bakı Musiqi Akademiyasının baş müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Alyona İnyakina

  2. Bakı Musiqi Akademiyasının baş müəllimi Lalə Muxtarova

  3. Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Züleyxa Abdulla

  4. Bakı Musiqi Akademiyasının baş müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Nərgiz Salmanlı

  5. Bakı Musiqi Akademiyasının konsertmeysteri Dilarə Kərimova

  6. Bakı Musiqi Akademiyasının məzunu Mədinə Ağayeva

  7. Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin solisti Leyla Kərimova

  8. Məktəb-studiyanın şagirdi Teymur Kazımov

  9. Kamilla İmanova