• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı  kafedralarda vakant  yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir


  Humanitar fənlər kafedrası

  Dosent, fəlsəfə elmləri namizədi     

   

  İxtisas fortepiano kafedrası

  Dosent    

  Dosent                                         

   

  Fortepiano, orqan və klavesin kafedrası

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru       

   

  Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq kafedrası

  Dosent                                              

  Dosent, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

   

  Musiqi nəzəriyyəsi kafedrası

  Dosent, sənətşünaslıq namizədi 

  Müsabiqə müddəti  elan qəzetdə  dərc

  edildikdən  sonra  bir aydır.

  Ərizə və sənədlər  müsabiqə haqqında

  əsasnaməyə uyğun rektorun

  adına bu ünvana göndərilə bilər.

     Bakı şəhəri, Az-1014. Ş.Bədəlbəyli küçəsi 98.