• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  2022-ci il 8 aprel tarixində, 17.00-da Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Kiçik Zalında “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrası tələbələrinin Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası şagirdləri ilə açıq dərslər keçiriləcək.

     

  Qeyd edək ki, BMA-nın Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası 40 ildir ki, Bakı Musiqi Akademiyası tələbələri üçün pedaqoji, ifaçılıq, konsertmeysterlik və lektorluq təcrübəsinin keçirilməsi üçün baza kimi fəaliyyət göstərir.

  İllərdir ki, “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrası və məktəb-studiya arasında sıx yaradıcılıq əlaqələri mövcuddur. Təcrübəçi-tələbələr mütəmadi olaraq açıq dərslər, pedaqoji qiraətlər, elmi-ifaçılıq konfranslarında fəal iştirak edirlər. Keçirilməsi nəzərdə tutulan növbəti açıq dərslər də bu zəmindəndir.

  Açıq dərslərin keçirilməsi təcrübəçi-tələbələrin gələcək uğurlu pedaqoji fəaliyyətinə zəmin yaradır. Tələbələrin hazırlığında onların rəhbərlərinin – professorlar Elnarə Məmmədova, Müzəffər Ağamalızadə, dosentlər Nərgiz Əlizadə, Mədinə Tuayeva, Zəhra Qarayeva və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Tahirə Mustafayevanın müstəsna rolları var.