• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  “Dəmir Yumruq”

                                                                     

  “Şuşa ili”nə həsr olunmuş ilk balet tamaşası olan “Dəmir Yumruq” zəfər baletinin premyerası həyata keçiriləcək.

  Şanlı ordumuzun 44 gündə yazdığı qəhrəmanlıq salnaməsinin kulminasiyası, Şuşa zəfərini tərənnüm edən balet tamaşasında hadisələr simvolik olaraq məhz 44 dəqiqə  çərçivəsində cərəyan edir. “Dəmir Yumruq” baleti I pərdəli olub, əməkdar artist Yuri Lobaçevin librettosu əsasında yazılmışdır. Baletin bəstəkarı, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının “Gənclərlə iş” bölməsinin rəhbəri, Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantı və  elmi tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı İlahə Qismət, baletmeysterleri isə əməkdar artistlər Yuri Lobaçev və Ceyhun Qubadovdur. Əsər Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının məzunlarının təqdimatında diplom işi  olaraq səhnələşdiriləcək.

  Premyera 14 iyun 2022 saat 19.00da Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində Opera Studiyasının konsert salonunda baş tutacaq.