• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  "Uzeyir festivalı 2022" ustadlıq dərsləri

   

  19 sentyabr

   

  1. Vəliyev Əli -Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi 9-cu sinif

  L.V.Bethoven. Sonata №18 Es-dur

   2. Paşazadə Rəvan-Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi 11-ci sinif

  F.Şopen. Skertso №1 h-moll

   3. Behbudov Rəşid - V kurs

  F.Şopen. Skertso №1

   4. Adıgözəlov Əli - II kurs

  S.Raxmaninov. Etüd-lövhə op.39 №6 a moll
  L.Bethoven. Sonata №21

    

  20 sentyabr

   

  1.Hacıyeva Günel - magistr II kurs

  F.Şopen. Ballada №3

   2. Aslanova Ayan - II kurs

  İ.S.Bax. «YTK» I c. Cis dur.

  F.Şopen. Etüd op.10 №8

  R.Şuman. «Kinderszenen»


  3. Talıbova İlqarə - III kurs

  Brams-Ciffra. «Macar rəqsi»

   4. Rəşidova Fidan - I kurs

  F.List. Etüd f moll