• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  30 iyul 2020-ci il

  Beləliklə, növbəti korifey, həyatı müasirliyimizə təsadüf edən Xəyyam Mirzəzadədir.

  30 iyul onun anım günüdür. Atriq 2 ildir o aramızda deyil. Xəyyam müəllim bəstəkar olmaqla yanaşı həm də gözəl pedaqoq və yetişdirdiyi tələbələrinə əsl dost idi. Onlar müəllimlərinin dayaq olduğunu hər zaman hiss edirdilər. Dərsdə tələbkar, dissiplinanı və dəqiqliyi sevən, eyni zamanda zarafatlarından da qalmayan müəllim idi. Məntiqi düşüncəyə malik intellektual insan incəsənətin hər bir sahəsindən maraqlı yaddaqalan söhbətləri ilə diqqət çəkirdi.
  İllərdir ünsiyyətdə olduğum, hətta həyatının son illərində səhhəti ilə əlaqədar kafedradan uzaqlaşandan sonra da əlaqə saxlayıb danışdığım Xəyyam müəllim yaddaşımda məhz belə qalıb. Allah rahmət eləsin.

  Bu videoçarxın yaranmasında böyük əməyi olan musiqiçi dostum Nurlan Abbasa xüsusi təşəkkürümü  bildirirəm.

  Bəstəkarın şəxsiyyətinə böyük ehtiramla

  Aytən İbrahimova

   

  https://www.youtube.com/watch?v=isZgq4jwULg