• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  2 sentyabr 2020-ci il 

  İsmayıl Hacıbəyov şəxsiyyəti

  Tanıyanlar bilirlər necə gözəl insan idi. Həm bəstəkar, həm pedaqoq, həm də insan kimi diqqəti cəlb edirdi. Yaşasaydı, kim bilir hələ nələr edəcəkdi. Heyif ki, çox tez onu itirdik... Bəstəkarlıq kafedrasında elə bir adam yox idi ki, onu sevməsin, hörmət etməsin. Kolleqaları və tələbələri tərəfindən hər zaman sayqı və məhəbbətlə qarşılanan, yüksək erudisiyaya malik gözəl şəxsiyyət kimi xatirələrimdə qalıb. Allah rəhmət etsin! İsmayıl müəllim daim xoş xatirələrimizdə yaşayacaq...

   Şəxsi arxiv materiallarına görə Hacıbəyova Ülviyyə xanıma və oğluna təşəkkür edirəm. Videonun hazırlanmasında böyük əməyi olan dostum və həmkarım Yeganə Tapdıqovaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm. İsmayıl müəllimin ruhu şad olsun! Amin!

   

  https://youtu.be/A6H2fbolI9M