• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  18 sentyabr 2020-ci il 

  Dahi bəstəkarın ölməz irsi: respublika elmi-praktik konfransı


  18 sentyabr Milli Musiqi Günü münasibətilə Bakı Musiqi Akademiyasının elmi-tədqiqat laboratoriyası tərəfindən dahi bəstəkarlar Ü.Hacıbəylinin və M.Maqomayevin anadan olmasının 135 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. "Dahi Üzeyir Hacıbəylinin ölməz irsi" adlı onlayn konfransa laboratoriyanın elmi əməkdaşları, BMA-nın mütəxəssisləri və doktorantları ilə yanaşı, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının elmi-yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, professor Sonaxanım İbrahimova, ADPU Şamaxı filialının elmi işlər üzrə direktor müavini, fəlsəfə üzrə f.d. Şasəddin Mikayılov, Naxçıvan Dövlət Universiteti İncəsənət fakultəsinin "musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi" kafedrasının müdiri, əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, dosent İnarə Məhərrəmova və NDU-nun dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Günay Məmmədli, eləcə də Ü.Hacıbəyli irsinin digər tədqiqatçılar qatılmışdılar.
  BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə konfransı giriş sözü ilə açaraq, iştirakçıları Milli Musiqi Günü münasibətilə təbirk etdi, tədbirin mövzusu və məqsədi haqqında məlumat verdi. Xalq artisti, professor Ramiz Quliyev də konfrans iştirakçılarına ürək sözlərini bildirdi. Sonra dahi bəstəkarın həyat-yaradıcılığına həsr olunmuş video çarx təqdim olundu.
  BMA-nın elmi-yaradıcılıq üzrə prorektoru, əməkdar incəsənət xadimi, professor Gülnaz Abdullazadənin "Ü.Hacıbəylinin əsərlərində qadın hüquqları problemi", S.İbrahimovanın "Xoşbəxt evliliyin qaydaları" ("Arşın mal alan"ın motivləri üzrə BXA-nın eyni adlı tamaşası)" , N.İsmayılzadənin "Əbədi yaşayan sənətkarlar - Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev", Ş.Mikayilovun "Ü.Hacıbəyli yaradıcılığında milli musiqi dünyagörüşünün bəzi xüsusiyyətləri", G.Məmmədlinin "Xəlqilik Ü.Hacıbəyli yaradıcılığının əsas meyarı kimi", elmi-tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşlarından sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorları - İmina Əliyevanın "Üzeyir Hacıbəyli və dünya musiqi mədəniyyəti" və Rauf Bəhmənlinin "Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında xalq rəqslərinin əhəmiyyəti", doktorantlardan Fidan Nəsirovanın "Hacıbəylilər nəslinin Azərbaycan musiqisinin inkişafında rolu" və Könül Əhmədovanın "Ü.Hacıbəylinin ədəbi və musiqi yaradıcılığında satira" adlı məruzələri maraqla qarşılandı. Məruzələr audio-video materiallarla müşayiət olundu.