• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  6 noyabr 2020-ci il

  “Azərbaycan  musiqisinə  qarşı  aparılan  işğalçılıq   siyasətinə  dair” beynəlxalq konfrans-konsert

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının , Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi və "Mədəni Əlaqələrin İnkişafına Dəstək” İctimai Birliyi ilə birgə,  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və Akustika” elmi tədqiqat laboratoriyasının alim heyəti, elm və musiqi xadimləri, tanınmış musiqişünaslarının iştirakı ilə onlayn rejimdə  “Azərbaycan musiqisinə qarşı aparılan işğalçılıq siyasətinə dair“ mövzuda ilk  beynəlxalq  konfrans-konsert  yüksək  səviyyədə keçirilmişdir. Konfransın əsas məqsədi müzəffər ordumuz necəki ön cəbhədə düşməndən torpaqlarımızı azad edir, biz alimlər də arxa cəbhədə ermənilərin milli-mənəvi dəyərlərimizin işğalına qarşı mübarizə aparırıq.

  Konfransı giriş sözləri ilə açıq elan edən BMA-nın  elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə konfransın əhəmiyyətini vurğulayaraq, bu istiqamətdə elmi laboratoriyanın alimlərinin xüsusi əzimlə çalışdıqlarını və əldə etdikləri elmi – nəzəri sübutların geniş ictimayətə çatdırılmasının önəmliyini diqqətə çatdırdı. Sonra  ilkin olaraq  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın rektoru, Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, professor Fərhad Bədəlbəylinin konfrans iştirakçılarına ünvanlanan videomüraciətini səsləndirdi.  Fərhad Bədəlbəyli  bildirdiki, Azərbaycan hal-hazırda şərəfli tarixi günlərini yaşayır.  Ali Baş Komandanımız, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, müzəffər ordumuzla birlikdə torpaqlarımızı erməni işğalçılarından azad edir. Olduqca önəmlidir ki, bu konfrans beynəlxalq əhəmiyyətə malikdir. Ümüdvaramki elmi laboratoriyanın təşəbbüsü ilə keçirilən bu beynəlxalq konfrans ermənilərin musiqimizə qarşı apardıqları işğalçı siyasətinə son qoyulmasında önəmli addımlardan olacaqdır.

   Daha sonra cıxış edən  BMA-nın elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, f.e.d.,professor  Gülnaz Abdullazədə ermənilərin bizim mədəni irsimizə vurduqları ziyanın dünya ictimayətinə çatdırılmasının strateji məna daşıdığını diqqətə çatdırdı. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin aparat rəhbəri  Natiq  İsayev söz alaraq təmsil etdiyi qurumun Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elmi laboratoriyası ilə sıx əməkdaşlıq etməsini və ermənilərin plagiat fəaliyyətini sübut edərək, Azərbaycan müəlliflərinin əsərlərinin və folklor nümunələrinin erməniləşdirilməsi cəhdlərinə qarşı mübarizə aparıldığını bildirdi.

  Dörd saata yaxın bir vaxtda keçirilən onlayn konfransda çıxış edən aparıcı elmi işçi, dosent Ariz Abduləliyev  “Azərbaycan musiqisi: tarixi,ənənə və erməni vandalizmi” ,   böyük elmi işçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru  Rauf  Bəhmənli Azərbaycan xalq rəqsləri erməni plaqiatında”, professor, baş elmi işçi, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Arif Əsədullayev “Muğamın nota köçürülməsi – erməni vandalizminə qarşı mübarizə silahı kimi”, Xalq artisti, professor Zümrüd Məmmədova “Beynəlxalq Babil festivalında erməni musiqiçilərin məğlubiyyətinə dair”, gənc bəstəkar, elmi işçi İlahə İsrafilova və başqaları öz çıxışlarında Azərbaycan musiqisinə qarşı erməni plagiatına dair yeni faktları elmi dəlillər ilə ifşa etdilər.  Konfransda:  Əqli Mülkiyyət Agentliyinin aparat rəhbəri  Natiq  İsayev,  Tiflis şəhəri M.F.Axundov adına Dövlət muzeyinin direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Leyla Əliyeva, Türkiyədən pianoçu, dirijor və bəstəkar Turan Manafzadə,  ABŞ-dan Nyu-York Azərbaycan Qlobal Musiqi təşkilatının pəhbəri,  professor  Nərgiz Əlyarlı, Ukraynada  Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri, Xalq artisti Qurbanəli Abbasov, Rusiyanın Novosibirsk şəhərinin simfonik orkestrin baş dirijoru Etibar Əhmədov, Gürcüstan Azərbaycanlıları tərəfindən ilk qurulmuş teatrın  qurucusu və bədii rəhbəri Anar Hümbətov, Almanyanın  Berlin şəhərindən  jurnalist  Emil Həsənov,  Azərbaycan və Rusiyanın əməkdar rəssamı  Əskər Məmmədov, Kanadanın Toronto şəhərindən bəstəkar Araş Dimas iştirak etmişlər. Qonaqlar çıxış üçün söz alaraq bildirdilər ki, hal-hazırki dönəmdə erməni plagiatına qarşı mübarizə müstəvisində beynəlxalq konfransın keçirilməsinin  mahiyyəti  olduqca mühümdür. Qonaqların hər biri yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasında fəal iştirak etdiklərini və geniş təbliğatla məşğul olduqlarını bildirdilər.  Konfransda erməni təcavüzünə ən çox məruz qalan musiqi nümunələri səsləndirilmişdir və sonda bütün konfrans iştirakçılarının razılığı ilə ümumi Bəyanat qəbul edilmiş və  adiyyatı qurumlara göndərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

                                                                                           Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

                                                                                          böyük elmi işçi Mehparə Rzayeva