• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  9 may 2021-ci il

  9 May 2021-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Maestoso” tələbə klubunun   “Bölgədə sülh Azərbaycan siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi”mövzusunda növbəti tədbiri  keçirildi.

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Humanitar elmlər” kafedrasının müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Tərlan Quliyev  mövzu ətrafında sülhün qorunması və müharibənin fəsadları barəsində maarifləndirmə məruzəsi ilə çıxış edərək, tələbələrə “Sülh”ün bir cəmiyyətin, bütövlükdə bəşəriyyətin arzuladığı dəyər olduğunu söylədi. Professor milli-mənəvi dəyərlərimizin zorakılığı, qəddarlığı qəbul etmədiyini, ancaq vətənlə, torpaqla bağlı olan istənilən məsələdə milli mentalitetimizin vətəndaşları dövlətin dayağı olan ordunun sırasına çəkdiyini  söylədi. Sülh istəyən dövlət başqasının torpağına tamah salmaz. Torpaqlarımıza tamah salanları işğalçılıq niyyətindən ordumuzun yüksək döyüş və mənəvi-psixoloji hazırlığa malik olan əsgərlərinin döyüş əzmi və qələbə ruhu ilə daşındırdıq deyərək, tələbələri müzəffər ordumuzun  igid əsgərlərinin qanı, canı bahasına qələbə çaldıqları Qarabağ torpağını- əzəli Azərbaycan torpağını göz bəbəyi kimi  qorumaqa və əmanətə layiqincə sahib çıxmaqa çağırdı.

  Tədbirin sonunda tələbələr professor Tərlan Quliyevə dəyərli çıxışına görə minnətdarlıq hissi ilə təşəkkülərini bildirdilər.