• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  8 dekabr  2021-ci il

  Beyin və musiqi

   Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və akustika“ elmi tədqiqat laboratoriyasında 2021-ci il 8 noyabr tarixində kiçik elmi-işçi  Sevda İsayevanın  “Beyin və musiqi” mövzusunda onlayn qaydada seminarı keçirilmişdir. 

   Hər gün yeni metodlarla araşdırılan və dünya alimlərinin maraq dünyasının mərkəzində duran beyinlə musiqinin əlaqəsindən  danışan məruzəçi qeyd etmişdir ki, bir araya gələn musiqi notlarının titrəməsi insan beynini stimullaşdırır.  Musiqi - beyinə birbaşa təsir göstərən elektrik impulslarından ibarətdir. Elektrik impulsları isə eşitmə sisteminə  səs dalğalarının göstərdiyi təsirdən yaranır.

  Sonra isə  səsin gurluğundan, ritmikliyindən danışaraq, gurluğu  70-80 desibel səslərin qulaq üçün təhlükə siqnalı olduğunu izah etmişdir. İ.Sevda musiqi və digər səsləri eşidərkən beyində gedən prosesləri, beynin necə yükləndiyini göstərmək üçün  seminar iştirakçılarına video nümayiş etdirmişdir.

   Klassik musiqinin, müxtəlif musiqi alətlərinin  insan psixikasına təsirindən danışan məruzəçi son illər dünyada və ölkəmizdə    musiqi terapiyası sahəsində   tədqiqatların  aparılmasını qeyd etmişdir.

  Hazırda  musiqi terapiyasından dünyanın əksər ölkələrində istifadə edilir. Lakin musiqi ilə diaqnostika  üsulu çox az adama bəllidir. Bu diaqnostik üsul ilk dəfə tibb elmləri doktoru, professor Rafiq Təhməzov tərəfindən öyrənilmişdir.  Bu ideya alimdə 1994- cü ildə  Çində olarkən yaranmış  və orada  U-SİN nəzəriyyəsi ilə tanış olmuşdur. Hal-hazırda musiqi ilə diaqnostika probleminin həllinə dair tədqiqatlarda laboratoriyanın əməkdaşları  da iştirak edirlər. Bir neçə gün öncə laboratoriyanın müdiri sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə və  böyük elmi işçi Zeynal İsayev Tibb Universitetində qeyd olunan tədqiqatla yaxından tanış olmuşlar. Keçən həftə isə bu məqsədlə Azərbaycanın Xalq artisti Alim Qasımovun səsi laboratoriyada yazılmışdır.

  Seminarın sonunda BMA-nın  elm və yaradıcılıq işləri üzrə  prorektoru, Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə, elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə, Əməkdar incəsənət xadimi,  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Arif Əsədullayev, aparıcı elmi işçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru İmina Əliyeva, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mübariz Əliyev çıxış edərək  məruzəçiyə öz dəyərli məsləhətlərini verdilər.

    

  Nazlı Mustafayeva

   elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi