• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  19 yanvar 2022-ci il

  20 Yanvar  “Qürur və Qəhrəmanlıq”  

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və Akustika” elmi - tədqiqat laboratoriyasında onlayn rejimdə 20 Yanvar  Ümumxalq Hüzn Gününə həsr edilmiş anım tədbiri keçirilmişdir.

  Qanlı 20 yanvar şəhidlərini yad edərək tədbiri giriş sözü ilə açan Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə, bu günün Azərbaycan xalqının yaddaşında hüzn və kədər, qürur və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi həkk olunduğunu, şəhidlərimizin qanı ilə Dövlət müstəqilliyimizin bərpasının mövcudluğunu  bildirdi.

  Qanlı 20 Yanvar hadisələrinin canlı şahidlərindən olan, o günlərin faciəsini əlində fotoaparatla yaddaşa həkk edən laboratoriyanın mərhum əməkdaşı Ariz Abduləliyevi yad edən Nuridə İsmayılzadə, məhz həmin tarixi kadrlardan hazırlanan videoçarxı nümayiş etdirdi.

  Xalqımızın hər zaman yanında olan ziyalılardan söhbət açan Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə xüsusilə yanvar faciəsində Arif Məlikovun, Fərhad  Bədəlbəylinin, Bəxtiyar Vahabzadənin, Ramiz Quliyevin və başqalarının Vətənə, millətə olan sevgisini, qanlı aksiyanı qətiyyətlə pisləyən bəyanatlarla çıxışlarını vurğuladı. 20 Yanvar faciəsinin ağrı-acısını əks etdirən  Arif  Məlikovun  “ Mən ittiham edirəm...” kitabını qeyd edən  Gülnaz Abdullazadə, kitabda bəstəkarın faciə ilə bağlı keçirdiyi iztirablarının, şəxsi müşahidələr və dəlillərin, siyasi və hərbi  orqanların saxtakarlıqlarını ifşa edən nadir sənədlərin verilməsini bildirdi.

  Qanlı hadisələrdən 32 il ötməsinə baxmayaraq bu günə kimi ürək yanğısı ilə yada salan Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, professor Ramiz Quliyev xatirələri ilə bölüşdü. Xalqın böyük şairi Bəxtiyar Vahabzadənin qələmə aldığı “Şəhidlər” poemasını “Zabul” muğamının sədaları altında, tarında səsləndirən ustad Ramiz Quliyev  xalqın dərdinin şeirlər vasitəsilə dilə gəlməsini söylədi.

  Elmi tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi Nərminə Hüseynova tarixi faktlarla çıxış edərək, 1990-cı il 20 yanvar faciəsinin bütün xronoloji gedişatını, o dövrün siyasi abu-havasını,  qanlı hadisələri bir daha tədbir iştirakçılarının yaddaşında canlandırdı.  

  Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığı daim xalqımızın tarixi keçmişindən qaynaqlanmış, müxtəlif dövrlərdə tarixi-qəhrəmani mövzunu əks etdirən, dövrün reallıqları ilə bağlı olan  dəyərli sənət əsərlərinin yaranmasını vurğulayan elmi-tədqiqat laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, bəstəkar Rüfət Ramazanov bildirdi ki, istər keçmiş zamanlarda, istərsə də, müasir dövrdə vətənpərvərlik mövzusunda yazılan əsərlərin mənəvi təsir gücü həmişə üstünlük təşkil etmiş və ruhlandırıcı xarakter daşımışdır. Cövdət Hacıyev “Şəhidlər”, Azər Rzayev “Bakı 90” simfoniyaları, Vasif Adıgözəlov “ Qəm karvanı”  və digər əsərlər hadisənin miqyasını musiqi dili ilə nəql edərək dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna rol oynamışdır.

  Tədbirin sonunda qanlı 20 Yanvar şəhidləri dərin hörmət və ehtiramla yad edilərək anıldı.

   

  Mehparə Rzayeva

  elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi,

  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru