• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  23 fevral 2022-ci il        

  Xocalı faciəsinin tarixi əsərlərdə və musiqi mədəniyyətində təzahürü

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan  professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanologiya və akustika” elmi-tədqiqat laboratoriyası və Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə birgə 2022-ci il 23 fevral  tarixində hazıladıqları Xocalı faciəsinin ildönümünə həsr olunmuş “Xocalı faciəsinin tarixi əsərlərdə və musiqi mədəniyyətində təzahürü” mövzusunda  BDU-nun Akt zalında elmi sessiya keçirilmişdir. 

   Belə ki, elmi sessiyanı BDU-nun Tarix fakültəsinin dekanı, tarix üzrə elmlər doktoru, professor İbrahim Zeynalov açaraq, bu ilin 28 yanvar 2022-ci ildə möhtərəm Prezidentimiz cənab Ilham Əliyevin verdiyi sərəncamına əsasən Xocalı soyqırımının hər il olduğu kimi qeyd olunmasını söylədi.  İbrahim Zeynalov BMA ilə birgə əməkdaşlıqlarını xüsusi vurğulayaraq, davamlı olmasını qeyd etdi. Elmi sessiyada moderator funksiyasını icra edən BDU-nun Tarix fakultəsinin Elmi işlər üzrə  dekan müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Kəmalə  Nəcəfova çox maraqlı fikirlərini bölüşərək məruzəçiləri təqdim edirdi. Həm də tarix fakültəsinin hazırladığı “Qarabağ Azərbaycandır! Zəfər Epopeyası” adlı monoqrafiyasını  elmi laboratoriyaya hədiyyə etdi.

  Sessiyanın növbəti məruzəçisi BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasınıın müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə çıxışının əvvəlində bu elmi sessiyanın artıq ikinci dəfə keçirilməsini xatırlatdı. Nuridə xanım “Azərbaycan musiqisinin dəyərləri erməni plagiatının hədəfində” adlı mövzu ilə tarixi faktlara, əsasən də arxiv materiallarına istinad edərək çox maraqlı çıxış etdi. Çıxışın sonunda laboratoriyanın elmi işçisi Nigar Bayramovanın ifasında şair Zəlimxan Yaqubun “Xocalım, ay Xocalım” şeiri bütün  salonda əyləşən insanları öz aləminə alaraq, böyük şövqlə söylədi.

  “Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri” mövzuda BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fakultələr üzrə) kafedrasının dosenti,   tarix üzrə fəlsəfə doktoru Boran Əziz çox ətraflı məruzəsində 366-cı alayın  Xocalı şəhərində faciə zamanı xalqı qırıb bu torpaqlar vasitəsilə öz ərazilərini böyütməsi, ümumən də bu faciə bəşəri faciə olduğunu təsdiq etdi. Əldə etdiyi sənədlərə və faktlara əsasən gələcək nəsillərin yaddaşlarında daima olmasını da vurğuladı. 

  Ü.Hacıbəyli adına  BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Mehparə Rzayeva  “Xocalı faciəsi bəstəkar yaradıcılığında” başlıqlı çıxışında nəinki Azərbaycan bəstəkarlının əsərləri, hətta xarici və rus bəstəkarlarının əsərlərinin siyahısını qeyd edərək müasirimiz olan bəstəkar Rüfət Ramazanovun “And” orqan və səs üçün yazılmış əsərinin fotomateriallardan ibarət slaydla dinləyicilərə təqdim etdi. Bəstəkarın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı yeni yazılmış monoqrafiyasını da BDU-nun əməkdaşlarına hədiyyə etdi.

  “Azərbaycan musiqi mədəniyyətində faciəvilik mövzusu” başlıqlı mövzusunu Azərbaycan Republikasının Bəstəkarlar ittifaqının İdarə Heyətinin üzvü, aparıcı elmi işçi Rüfət Ramazanov bu 30 ildə Qarabağ mövzusu ilə və Xocalı faciəsi ilə bağlı yeni əsərlərin, filmlərin, tamaşaların və hətta yeni janrların yarandığını qeyd etdi.

  “Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında ümummilli lider  Heydər Əliyevin xidmətləri”  adlı mövzu ilə  BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fakultələr üzrə) kafedrasının professoru, tarix üzrə elmlər doktoru Nuru Məmmədov çıxışında dahi ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin illər ərzində  tarixi qərarların verilməsində böyük rol oynadığını qeyd etdi. Bu siyasətin möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən layiqincə və uğurla davamını söyləyərək məhz 44 günlük müharibədə intiqamımızın alınmasını qeyd etdi. 

  Çıxışdan sonra Xalq artisti, profesor, laboratoriyanın baş elmi işçisi Ramiz Quliyevin ifasında V.Adıgözəlovun “Qərənfil” romansı simfonik orkestrin müşaiəti  ilə videoçarxda təqdim olundu.   

  “Erməni plagiatına məruz qalmış Qərbi Azərbaycan yallıları” adlı mövzusu ilə BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Rauf Bəhmənli Qərbi Azərbaycan yallılarının spesifik xüsusiyyətlərini vurğuladı. Belə ki, çıxışında Rauf müəllim unudulmuş 42 İrəvan yallısının  toplayıb, not sisteminə salaraq həyata qaytarmışdır. 

  “1918-ci il hadisələri zamanı Göyçəli aşıq Nəcəfin hekayəsi” adlı mövzuda  BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMK-nın dosenti, aşıq Mübariz Əliyev ifasında Aşıq Ələsgərin şagirdi olan Göyçəli aşıq Nəcəf Daşkəndinin erməni işğalçıları tərəfindən amansız öldürülməsi ilə bağlı dastandan bəzi şeirlərini səsləndirərək sazla müşayiət etdi. 

  Elmi sessiyanın sonunda Kəmalə Nəcəfova öz ürək sözlərini söyləyərək sessiya iştirakçılara, əməkdaşlara, tələbələrə üz tutaraq belə elmi sessiyaların vacibliyini vurğulayaraq öz təşəkkürünü bildirdi. Eyni zamanda, Nuridə İsmayilzadə də sessiyanın sonunda elmi laboratoriyanın birgə hazırladığı toplunu Tarix fakültəsinin professor-müəllim heyətinə təqdim etdi və belə elmi sessiyaların, konfransların, tədbirlərin keçirilməsinin davamlı olmasını arzulardı.

   

  Ü.Hacıbəyli adına Elmi-tədqiqat laboratoriyasının

  elmi işçisi

  Nəsirova Fidan