• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  4 aprel 2022-ci il

  Süleyman Ələsgərovun yaradıcılığında milli musiqi alətlərindən istifadə

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Şifahi ənənəli Azərbaycan  professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və akustika” elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi Bəsti Kazımovanın “Süleyman Ələsgərovun yaradıcılığında milli musiqi alətlərindən istifadəsi” mövzusunda elmi seminarı keçirilmişdir.

   B.Kazımova öz çıxışında, Azərbaycan Respublikasının, Xalq artisti, Dövlət mukafatı laureatı, Şöhrət ordenli, professor  Süleyman Ələsgərovun milli musiqi sənətimizin inkişafında böyük xidmətləri olan bəstəkarlardan biri olduğunu qeyd etdi. Ü.Hacıbəyli məktəbinin layiqli davamçılarından biri olan S.Ələsgərovun yaradıcılığı çox geniş, əhatəli və rəngarəngdir. S.Ələsgərov  milli  musiqi alətlərinə bağlı bir bəstəkar olmuşdur. Bəstəkar yaradıçılığının bütün mərhələlərində milli musiqi alətləri ilə xalq çalğı alətləri orkestrinin müşayiəti üçün əsərlər  yaratmışdır. Ötən əsrin 70-90-cı illərində yaranan tar ilə orkestr üçün üç konsertində tar ilə “Daimi hərəkət”, kamança ilə orkestr üçün “Tarantella”, qanun üçün “Poema” kimi əsərlərində muğam xalq instrumental ifaçılığına xas olan bir sıra ifa üsulları məharətlə tətbiq edilmişdir. Bəstəkarın “Qarabağ təranələri” rapsodiyasında orkestr partiturasında milli musiqi alətləri ilə yanaşı simfonik orkestrin bəzi alətləri də daxil edilmişdir.

  B.Kazımova qeyd etdi ki, S.Ələsgərovun əsərləri milli musiqi alətlərinin geniş imkanlarını nümayiş etdirərək musiqi xəzinəmizi zənginləşdirmişdir.

  Seminarda məruzəçi bəstəkar S.Ələsgərovun əsərlərinin video səslənməsini  təqdim  etdi.

  Sonda, elmi–tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə  İsmayılzadə, aparıcı elmi işçi, bəstəkar Rüfət Ramazanov mövzu ətrafında dəyərli  fikirlərini  bildirdilər.

   

                         Elmi–tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi

                                                         Nərminə Hüseynova