• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  10 aprel 2022-ci il

  10 aprel 2022-ci il tarixində Şövkət Məmmədova adına Opera studiyasında  "Z nəslinin idarə olunması" adlı təlim keçirildi.

  Təlimdə tədris işçiləri, bir sıra mütəxəssislər tərəfindən tələbələrə yeni Z nəslinin texnologiya dövründə yetişməsi və özünü inkişaf, motivasiya, idarə etmə, liderlik bacarıqları barədə məlumatlar verildi.  Həmçinin narkomaniyanın, içki aludəçiliyinin, psixoloji və sinir pozğunluqlarının qarşısının alınması haqqında da söhbətlər aparıldı.

  Sonda tələbələrlə viktorina da keçirildi.

  Qeyd edək ki, təlimdə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri də iştirak edirdilər.