• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  12 iyun 2022-ci il

  12 iyun 2022-ci il tarixində Azərbaycanın paytaxtında Formula 1-in final yarışı baş tutdu, BMA-nın baş müəllimi, Azərbaycanın əməkdar artisti Naala Barateliyanın rəhbərliyi altında Üzeyir Hacıbəyli adına BMA-nın “Lumineux” vokal və xor ansamblı yarış iştirakçılarının,  Formulanın təşkilat komitəsinin və digərlərinin qarşılanma mərasimində iştirak etdi.

  Onlar Azərbaycanın Dövlət Himnini ifa etdilər. Layihəni Vellistudio şirkəti həyata keçirib, layihə rəhbəri və himnin aranjimanı Azad Vəliyev, layihənin koordinatoru isə Humar Quluzadədir.

   

  https://youtu.be/g7gMRZ1cak8