• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  21 iyun 2022-ci il

  21 iyun 2022-ci il tarixində Rumıniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Vasilie Soarenin Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasına rəsmi ziyarəti olmuşdur.

  BMA-nın rektoru, professor Fərhad Bədəlbəyli ilə görüş zamanı Azərbaycan və Rumıniya əlaqələrinin 30 illiyinə həsr olunmuş proqramlardan və tədbirlərdən danışıldı. Həmçinin səfir 22 iyun 19:00 da Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçiriləcək Rumıniya və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin 30 illik yubileyinə həsr olunmuş Romania- Azerbaijan Gala Concert adlı konsertə rektor F.Bədəlbəyli dəvət etdi. Görüş zamanı Rumıniya və Azərbaycan mədəni əlaqələrinin inkişafı üçün əməkdaşlığın labüdlüyünə və bu istiqamətdə öz töhfələrini verəcəklərinə söz verdilər. Görüşdən xatirə şəkilləri çəkildi.