• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  22 iyun 2022-ci il

  22 iyun 2022-ci il tarixində Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin təşkilatçılığı ilə görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin Ev-muzeyində İsveç Krallığı ilə Azərbaycan Respublikası  arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunmuşdur.

  Qeyd edək ki, konsertin bədii rəhbəri Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, Əməkdar müəllim Gülnarə Acalovadır.

  Öncə tədbirdə Ev-muzeyinin müdiri Züleyxa Bağırova-Qarayeva və İsveç Krallığının ölkəmizdəki səfiri Kristian Kamil ön sözlə çıxış etdilər.

  Çıxışlardan sonra bədii hissəyə yer verildi.

  Tədbirdə Azərbaycanın və İsveçin tanınmış bəstəkarlarının əsərləri səsləndirildi.

  Konsert proqramında Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının müəllim və tələbələrinin ifasında Qara Qarayevin “Ad günü marşı”, “Я вас любил”, “На холмах Грузии” romansları, vokal və caz orkestri üçün üç noktürn, Wilhelm Stenhammarın Vokal və fortepiano üçün iki romans, Skripka və fortepiano üçün “Sentimental romans”, Fortepiano üçün üç kiçik pyes, Skripka və fortepiano üçün sonata (I hissə), Tofiq Quliyevin “Qəmgin mahnı”, Wilhelm Peterson-Bergerin Fortepiano üçün üç pyes, Rəşad Əhmədzadənin Fleyta və fortepiano üçün üç pyes, M.İsrafilzadənin “Elegiya” əsərləri ifa olundu. 

  İstedadlı musiqiçilər, Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları Anar Seyidov, Mahir Tağızadə, Rüstəm Zeynalov, Nailə Xasıyeva, Cəmalə Abdinzadə, Zəhra Cahan Şıxəliyeva, Kamran Talıblı, Adil Axundov, həmçinin V.Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Ömər Həsənli, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin və Q.Şaroyev adına Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Cəlalə İsmayılzadənin parlaq ifaları dinləyicilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı.

  Konsert tamaşaçıların gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.