• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  5 iyul 2022-ci il

  5 iyul 2022-ci il tarixində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Mərkəzi Karyera Filialının, Sabancı Universitinin Karyera İnkişafı və Məzunlarla Əlaqələr Mərkəzi ilə əməldaşlığı çərçivəsində, “Təcrübə Danışır”ın bu dəfəki rublikasının spikeri Mərkəzin qurucusu və rəhbəri Şule Yalçın oldu.

  Şule xanım Türkiyənin qabaqcıl təhsil müəssisələrindən biri olan Sabancı Universitetində karyera inkişafı və məzunlarla iş sahəsində 19 illik iş təcrübəsinə malikdir.

  Görüş zamanı Karyera inkişafı və məzunlarla əlaqələr mərkəzinin işinin praktiki təşkili haqqında dinləyicilərə ətraflı məlumat verildi.

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "Təcrübə və məzunlarla iş" şöbəsinin müdiri Anar Seyidov və şöbənin mütəxəssisi İlahə Allahverdiyeva  karyera mərkəzinin əməkdaşları ilə görüş iştirak etdilər.